Više od 93 miliona maraka za službena vozila u 2018. godini

Više od 93 miliona maraka za službena vozila u 2018. godini

Institucije i javne kompanije pokrenule su tokom 2018. godine tendere za nabavku službenih vozila u vrijednosti većoj od 93 miliona maraka za 1.666 vozila, pokazuju podaci Baze službenih automobila.

Autori: Semir Mujkić i Admir Muslimović

Tokom protekle godine završeni su tenderi u ukupnoj vrijednosti većoj od 38,7 miliona konvertibilnih maraka (KM) u kojima je kupljeno 926 vozila, pokazuju podaci baze Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine (BIRN BiH).

U ovaj iznos uračunata je vrijednost svih vozila koja su nabavljana tokom prošle godine, uključujući kamione, vozila hitne pomoći i policijska vozila.

Samo na putnička vozila, odnosno službene limuzine, njih 329, potrošeno je nešto više od 10,6 miliona KM. Prosječna cijena ovih automobila veća je od 32.000 KM.

Najskuplje putničko vozilo kupio je Medicinski fakultet u Mostaru. Tokom 2018. fakultet je završio nabavku koju je neuspješno provodio i 2017. godine. Vozilo kupljeno od kompanije “MRM” iz Ljubuškog s porezom vrijedi 98.982 KM.

Direktor fakulteta Milanko Bevanda nije odgovorio na upit o ovoj nabavci.

Baza službenih automobila predstavljena je u ljeto 2018. godine i po prvi put u Bosni i Hercegovini izdvaja sve nabavke vozila. Novinari BIRN-a BiH svakodnevno prate i analiziraju nabavke vozila, a na osnovu upita i pisanja neki od tendera su mijenjani ili poništavani.

Još jedna članica Sveučilišta u Mostaru – Studentski centar – nabavila je jedan od pet najskupljih automobila u 2018. godini. Automobil plaćen nešto više od 63.000 KM bez PDV-a peto je najskuplje putničko vozilo.

Sveučilište i njegove članice su 2018. godine raspisale osam tendera vrijednih više od 420.000 KM. U jednom od završenih tendera za četiri kupljena auta vrijedna 273.000 KM bez PDV-a, Sveučilište je kupilo SUV vrijedan 69.000 KM bez PDV-a, što to vozilo čini jednim od deset najskupljih putničkih i SUV automobila kupljenih 2018. godine.

Sveučilište nije odgovorilo na upit BIRN-a BiH o nabavci ovih vozila.

Na dva tendera Sveučilišta kao jedini ponuđač pobijedila je firma “MRM”, koja ima svoje salone u Ljubuškom i Mostaru. Ova firma pobijedila je tokom 2018. godine na najviše tendera. Na 25 njih “MRM” je imao prihod od 5,3 miliona maraka.

Najveći pojedinačni tender ove kompanije – vrijedan milion maraka – bila je nabavka 20 automobila za Graničnu policiju. U ovom tenderu je konačna vrijednost bila za više od 80.000 KM veća od procijenjene.

Značajan naručilac automobila od kompanije “MRM” je “Elektroprivreda HZHB”. U 2018. godini “Elektroprivreda” nije završila samo dva od započetih devet tendera, vrijednih više od dva miliona KM. Na sve završene tendere ove javne kompanije prijavila se samo po jedna kompanija. Jedan tender od 54.500 KM dodijeljen je kompaniji “Guma M”, dok je ukupno šest tendera, vrijednih gotovo dva miliona KM, dodijeljeno kompaniji “MRM”, koja je na svim tenderima bila jedini ponuđač.

U posljednje tri godine “Elektroprivreda HZHB” je potrošila oko 4,4 miliona KM na nabavku službenih vozila. Gotovo 3,8 miliona od tog iznosa dodijeljeno je kompaniji “MRM”.

Na samo dva tendera, odnosno LOT-a ove kompanije od 2016. godine, od mogućih 28, bile su po dvije ponude. U velikoj većini tendera na kojima je pobijedio “MRM” iz Ljubuškog, ova firma je bila jedini ponuđač.

Takav je bio i slučaj “nabave putničkog vozila visoke klase”, vrijednog 130.000 KM s porezom, u februaru 2016. godine.

“Elektroprivreda HZHB” nije odgovorila na upit BIRN-a BiH o tenderima za kupovinu službenih vozila.

Bez konkurencije

Svih pet kompanija koje su 2018. godine imale najveći prihod od tendera, na više od polovine tih tendera one su bile jedini ponuđač.

“MRM” iz Ljubuškog je bio jedini ponuđač na čak 96 posto otvorenih tendera, odnosno LOT-ova, u kojima je ova firma pobijedila tokom 2018. godine a za koje su takvi podaci dostupni. U samo jednom pobjedničkom tenderu “MRM” je imao konkurenciju drugih dviju firmi.

Na 87 posto svih tendera završenih tokom 2018. godine, prijavila se samo po jedna kompanija.

Uz “MRM”, najvrednije tendere dobile su kompanije “Lada auto” Banja Luka (2,6 miliona KM), “Porsche BH” Sarajevo (2,1 milion KM), “Guma M” Mostar (1,9 miliona KM) i “Autokomerc V.S.” Banja Luka (1,6 miliona KM).

Iz kompanije „Porsche BH“ su za BIRN BiH kazali kako učestvuju na tenderima „poštujući pri tome u potpunosti zakonom propisana pravila koja se odnose na sistem javnih nabavki“.

U svom odgovoru dodaju kako se kao članica multinacionalne grupacije ova kompanija „strogo zalaže i obavlja svoje poslovne aktivnosti isključivo na osnovu principa tržišne ekonomije, kao i slobodne i neometane konkurencije koja kao takva svim učesnicima u postupcima javnih nabavki, nevezano koje su usluge u pitanju, može biti od koristi i doprinijeti unapređenju i većoj kvaliteti prilikom pružanju svojih usluga“.

Druge četiri kompanije nisu odgovorile na upit BIRN-a BiH da komentarišu činjenicu kako se ne prijavljuju na sve tendere u kojima ispunjavaju uslove i zbog čega to ne čine.

Od ovih pet kompanija “Autokomerc V.S.” prednjači u tenderima koje je BIRN BiH izdvojio u svojoj Bazi službenih automobila. Šest od ukupno devet tendera u kojima je pobijedila ova kompanija izdvojeno je najčešće jer su institucije ili javne kompanije usko navodile karakteristike traženih automobila.

U jednom takvom tenderu “Putevi Republike Srpske” su u pet LOT-ova tražili 21 auto. U sva četiri LOT-a u kojima je pobijedio “Autokomerc V.S.” specifikacije su ograničavale konkurenciju – u prvom LOT-u su se dimenzije vozila kretale u rasponu od dva milimetra, u drugom su navedene precizne, a u trećem i četvrtom su navođene karakteristike poput “Maxi dot”, što je karakteristika koju “Škoda” nudi u svojim automobilima.

“Autokomerc V.S.” je zastupnik “Škode”. U sva četiri LOT-a tendera “Puteva RS” ova firma bila je jedini ponuđač.

dva izdvojena tendera Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, vrijedna više od 800.000 KM, “Autokomerc” je bio jedini ponuđač i njihova konačna cijena u ova dva tendera veća je od procijenjene za više od 30.000 KM.

Bez odgovora na upite

O sklonosti bosanskohercegovačkih političara prema Škodi Superb BIRN BiH je pisao u nekoliko navrata. Taj automobil je “Gradska toplana Doboj” 2018. kupila za 91.000 KM s porezom, i to je drugi najskuplji putnički automobil kupljen protekle godine.

“Nabavljeno vozilo će se korisiti kao službeno vozilo za potrebe rada društva u skladu s Planom rada društva i drugim programskim i planskim dokumentima društva”, kazao je ranije direktor “Gradske toplane” Slađan Jović.

Tender “Gradske toplane” pokrenut je u oktobru 2018. godine i u njemu je traženo novo smeđe vozilo s pogonom na sve točkove, snagom motora od najmanje 140 kW, dok su minimalne tražene dimenzije vozila bile gotovo identične dimenzijama Škode Superb.

Jović nije do kraja odgovorio na upit BIRN-a BiH zbog čega je kupljeno ovako skupo vozilo, ko će ga koristiti i da li se moglo nabaviti jeftinije vozilo koje bi služilo istoj namjeni.

Vozilo koje je za 81.000 KM s porezom kupila Agencija za nadzor osiguranja Federacije treće je najskuplje putničko vozilo u protekloj godini. U odgovoru na upit BIRN-a BiH Agencija naglašava kako se ova institucija ne finansira iz budžeta Federacije, već od naknada za nadzor, i da vozilo osim direktora koriste i uposleni.

“Nabavku vozila apsolutno smatramo opravdanom s obzirom da je Agencija za nadzor na raspolaganju imala samo jedno službeno vozilo, nabavljeno 2011. godine”, kažu u odgovoru iz Agencije, i dodaju kako su “zaista iznenađeni podatkom da se nabavljeno vozilo (…) nalazi među pet najskuplje plaćenih vozila”.

Na listi pet najskupljih putničkih automobila je i vozilo Ustavnog suda Republike Srpske čija cijena sa uključenim porezom iznosi više od 76.500 KM. Iz Ustavnog suda su kratko odgovorili kako se „nabavljeno službeno vozilo koristi za službene potrebe koje su u vezi sa obavljanjem djelatnosti Ustavnog suda Republike Srpske“.

Na druga pitanja nisu odgovarali jer „se njima ne traže činjenične, statističke, naučne ili tehničke informacije već mišljenja o pojedinim pitanjima koja se odnose na nabavku službenog automobila“. U Ustavnom sudu Republike Srpske smatraju da „ne postoji osnov za davanje mišljenja o predmetnim pitanjima“.

BIRN BiH u svojoj bazi na listu pet najskupljih automobila ne uključuje SUV vozila. Takvo vozilo je Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona krajem 2018. godine kupila od “MRM-a” za 120.000 KM sa uračunatim porezom. Dokumentacija za održavanje vozila pokazuje da je kupljen VW Touareg.

Najveći pojedinačni raspisani tender jeste nabavka 199 vozila za Ministarstvo odbrane. Vrijednost ovog tendera veća je od 17 miliona maraka.

Najvredniji završeni tender u 2018. godini provela je Uprava policije pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Tender vrijedan 2,5 miliona maraka djelimično je završen i u njemu je nabavljeno 40 auta, plaćenih više od dva miliona KM, i kupljenih od nekoliko kompanija.

Najviše automobila 2018. godine kupila je Vlada Brčko Distrikta – ukupno 48, za 1,5 miliona KM. Od tog broja veći dio se odnosi na policijska i kombi vozila te traktore i motocikle, ali je tu i 18 putničkih, vrijednih više od 400.000 KM.

Više od 68 posto tendera ili LOT-ova dodijeljeno je kompaniji “Brčko gas” – ukupne vrijednosti veće od milion maraka. U svim je ova kompanija bila jedini ponuđač.

Iz „Brčko gasa“ su za BIRN BiH kazali kako učestvuju u svim tenderima u kojima ispunjavaju uslove.

„Smatramo da javne nabavke u BiH u potpunosti omogućavaju konkurentnost kompanijama i da institucije i javne kompanije odgovorno troše novac namijenjen za kupovinu službenih automobila“, kažu iz „Brčko gasa“.

Značajan broj putničkih vozila u 2018. godini nabavila je Služba za zajedničke poslove Federacije, njih 22, za oko milion maraka.

Opisivanje željenog modela

BIRN BiH je izdvojio gotovo 100 tendera, što čini gotovo 15 posto svih tendera. Najčešći razlog je navođenje detaljnih specifikacija vozila ili preciznih dimenzija ili osobine određenog automobila.

Navođenje specifikacija koje mogu ukazati na određeni tip ili marku vozila zabranjeni su Zakonom o javnim nabavkama te na to često upozoravaju revizori u svojim izvještajima o radu državnih institucija i javnih kompanija.

BIRN BiH je napisao i dva teksta o slučajevima u kojima je u raspisanim tenderima navedeno traženo vozilo. Tako je Republički zavod za geološka istraživanja odlučio – nakon upita BIRN-a BiH o kupovini motornog vozila Dacia Duster – da izmijeni tendersku dokumentaciju, navodeći da su greškom objavili tender u kojem se navodi traženi tip i model automobila.

Republički zavod za geološko istraživanje je u augustu objavio nabavku vrijednu 31.000 KM pod nazivom “Nabavka robe – Novo motorno vozilo Dacia Duster”, u kojoj se precizno navodi model, tip vozila, snaga motora, kao i paket opreme “Prestige”.

Općina Posušje u novembru je pokrenula tender u čijoj je tehničkoj dokumentaciji, osim detaljnog opisa, naveden i naziv – “Fabia”.

Andrijana Grabovac, službenica Općine Posušje za javne nabavke, kazala je kako je u ranijoj tenderskoj dokumentaciji napravljena greška s brojem tenderske dokumentacije i da je ta greška “izmijenjena”.

“Tehnička specifikacija je takva kakva jeste. To su nekakvi zahtjevi ugovornog tijela, a ovo je doslovno ostalo kopirano od nekog ranijeg dokumenta jer je bio broj stariji, 738, ostao i sad je izmijenjen. Greška, sad je izmijenjeno”, rekla je Grabovac za BIRN BiH.

BIRN BiH je prošle godine pisao i o nabavci vatrogasnog vozila za “Rudnik i termoelektrane Ugljevik” vrijednog preko pola miliona maraka. Antonio Buljan, jedan od ponuđača, povukao je žalbu samo nekoliko sati nakon što je zbog nje zaustavljen tender za nabavku ovog vozila, koji je raspisan još u februaru 2018. godine.

Institucije i javne kompanije tokom 2018. godine najčešće su nabavljale nova vozilaDizelski modeli su i dalje mnogo traženiji od “benzinaca”, a raspisano je samo šest tendera za kupovinu električnih vozila, dok je završen tek jedan od njih. Hibridna vozila nabavljana su samo u jednom tenderu “BH Pošte”.

U protekloj godini pokrenute su kupovine 66 vozila hitne pomoći, a završeni su tenderi za njih 28, na što je potrošeno tek nešto više od dva miliona KM ili tek petina od ukupnog troška za putnička vozila. U tri tendera kupovana su polovna vozila hitne pomoći.

Još manje su tražena vatrogasna vozila, svega 35 puta. Do kraja godine su završeni tenderi tek za nabavku njih 11, za što je potrošeno 1,7 miliona maraka ili manje od 20 posto od ukupne vrijednosti potrošene na putnička vozila.

Za 161 policijsko vozilo kupljeno prošle godine izdvojeno je 6,2 miliona KM.

Policijskih, vatrogasnih i vozila hitne pomoći ukupno je kupljeno manje nego putničkih, a njihova ukupna cijena je također manja od iznosa potrošenog na putnička vozila.