Višak od oko hiljadu radnika u šumskim gazdinstvima

Višak od oko hiljadu radnika u šumskim gazdinstvima

Uprava “Šuma RS” višak radnika šalje da beru gljive, jagode, bilje…

– Za “Šume” se sprema scenario “Željeznica RS” i cjepkanje preduzeća
– Namjera Uprave da primjeni “evropske starndarde” znači višak od oko 1.500 radnika
– Nadzorni odbor: Ne postoji namjera da bilo ko ostane bez posla. Neće na Romaniji brati ljekovito bilje, koje ima u Hercegovini

BANJALUKA – Višak od oko hiljadu radnika u šumskim gazdinstvima Uprava “Šuma Republike Srpske” planira da raspodijeli u posebnu organizacionu jedinicu koja bi se bavila privređivanjem u lovstvu, turizmu i ostalim djelatnostima u šumarstvu – ljekovito, jestivo i aromatično šumsko bilje, šumski plodovi, gljive. Sindikat se oštro protivi, okrivljujući upravu da sve radi u tajnosti, s ciljem otpuštanja radnika koje je upravo ona primila.

Namjeru da formira posebnu organizacionu jedinicu koja bi se bavila privređivanjem u lovstvu, turizmu i ostalim djelatnostima u šumarstvu Uprava je objelodanila u Nacrtu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ”Šumama RS” koji je u posjedu portala CAPITAL.

U Nacrtu se, između ostalog, navodi da se poslovi i radni zadaci iz nadležnosti preduzeća organizuju preko Direkcije u sjedištu preduzeća i Odjeljenju Direkcije preduzeća u Banjaluci, te u 30 organizacionih dijelova.

Organizacioni dijelovi su 26 šumskih gazdinstava, Istraživačko-razvojni i projektni centar, Centar za sjemensko-rasadničku proizvodnju, Centar za gazdovanje kršom i Šumarska kuća ”Ognjište” Jahorina.

Izvršenje poslova i radnih zadataka Direkcije preduzeća organizuje se preko više sektora, službi i odjeljenja.

Ono što je radnicima „upalo u oči“ svakako je dio Nacrta Pravilnika u kojem je navedeno da je nadležnost Službe za unapređenje i koordinaciju proizvodnje, između ostalog, i unapređivanje rada i privređivanje u lovstvu, turizmu i ostalim djelatnostima u šumarstvu – ljekovito, jestivo i aromatično šumsko bilje, šumski plodovi, gljive i drugo“.

 Ako se formira posebna organizaciona jedinica vezana za ostale šumske proizvode, ovaj posao će biti u okviru te organizacione jedinice, navedeno je u Nacrtu Pravilnika.

Radnici se bune

Za radnike u ovom javnom preduzeću, koji tvrde da se za “Šume” sprema scenario “Željeznica RS” i cjepkanje preduzeća, predloženi Pravilnik je neprihvatljiv. Ističu da namjera Uprave da primjeni “evropske standarde” znači da će višak biti oko 1.500 radnika.

Predsjednik Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS Vlado Pavlović rekao je da iz planirane reorganizacije proizilazi da je 1.500 radnika viška, a da je upravo taj broj radnika primila sadašnja Uprava „Šuma“, koja sada planira reorganizaciju.

Prave scenario „Željeznica“. Tražićemo da takvu vrstu reorganizacije ne može da sprovede Uprava koja je i napravila probleme. Oni ne traže pregovore, nego su Pravilnik dali direktorima u organizacionim dijelovima, sindikat su zaobišli“, kaže Pavlović.

Predsjednik Jedinstvene udružene sindikalne organizacije “Šuma RS” Dušan Marković rekao je da Uprava radnike nije ništa pitala, niti informisala o novom Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

„„Šume“, odnosno svi radnici direktno žive od sječene i prodate sirovine. Priča da naprave nova preduzeća koja bi navodno bila profitabilna je samo skretanje pažnje sa problema. Nelogično je i ne mogu zaživjeti lovstvo i skupljanje šumskih proizvoda i nisu mogli ni do sada“, naglašava Marković.

Dodaje da je jasno da, ako ne uspiju gljive ili jagode, ako bude kišna godina, radnici u takvom preduzeću neće moći da rade i zarade.

Ili lovstvo, divljač je rastjerana, i ovo što imamo malo ljudi ne mogu preživjeti i biti pozitivni da mogu opravdati svoje plate i troškove. To je bacanje prašine u oči, sve se u „Šumama“ svodi na sječu i prodaju kubika, svi žive od toga“, ističe Marković.

Kaže i da se Uprava poziva na „evropske standarde“, da ide jedan radnik na 1.000 kubika.

Teško je znati šta su naumili. Mi imamo podake koliko koje gazdinstvo siječe, ako je 1.000 kubika na jednog radnika i ako bi se to primjenilo, više od 1.000 radnika je viška“, naglašava Marković.

Radnici sumnjaju i da je moguće da „Šume“ odu pod koncesiju, jer postoji veliki interes i pritisak privatnika.

Imamo opravdan strah za radna mjesta, ljudi se boje da ostanu bez posla ili da budu prebačeni u drugu firmu koja ništa ne obećava. Ta nova preduzeća osuđena su na propast, pogotovo ako se tamo stavi veći broj ljudi, to je samo skretanje s problema“, zaključuje Marković.

Nezaposlena administracija će brati gljive

Namjeru Uprave da višak radnika prebaci u „sporedne“ organizacione dijelove potvrdila je i predsjednik Nadzornog odbora “Šuma Republike Srpske” Biljana Marković koja je rekla da očekuje da komisija koja se bavi sistematizacijom sve usaglasi i završi do kraja ovog mjeseca.

Apsolutno ne postoji nikakva namjera da se bilo ko od radnika ostavi bez posla. Postoji samo namjera da se na najbolji mogući način organizuje rad unutar preduzeća i da se na neki način gazdinstva grupišu“, rekla je Markovićeva.

Dodala je da će postojati mala, srednja i velika gazdinstva, razvrstana po vrsti drveta i površini.

U okviru toga su tri centra drugačija po svojim karakteristikama. To je radna verzija Pravilnika i nije usvojena. Ne vidim razlog zbog čega se radnici bune. Istina je da se planira jedinica koja će se baviti sporednim djelatnostima, ali ni tome se nije pristupilo ad hoc. Organizovan je skup ljudi sa šumarskih fakulteta i ljudi koji imaju pozitivna iskustva u tim sporednim šumskim djelatnostima, od bavljenja biomasom, gljivama…, da vidimo na koji način bi se to moglo organizovati i kako iskoristiti šumska bogatstva. Namjera je da ljudi koji sjede po kancelarijama u administraciji, nemaju šta da rade, imaju dupla radna mjesta stvarno dobiju radno mjesto na kojem će moći da zarade svoju platu“, naglasila je Markovićeva.

Dodala je da će se posebne organizacione jedinice za sporedne djelatnosti formirati od gazdinstva do gazdinstva i da „neće na Romaniji brati ljekovito bilje, koje ima u Hercegovini“.

CAPITAL: Svjetlana Šurlan