Uručena knjiga za Smučarski klub “Romanija” Pale

Uručena knjiga za Smučarski klub “Romanija” Pale

Danas je ispred Mreže NVO Republike Srpske, izvršni direktor, Batrić Šekara uručio vrijednu knjigu “Sportsko streljaštvo” za Smučarski klub “Romanija” Pale, a koju je preuzeo trener Bojan Minić.

Ova knjiga je pobudila veliko interesovanje i namijenjena je uzdignutim strijelcima, trenerima, instruktorima i streljačkim sudijama svih kategorija za lično usavršavanje i kao udžbenik na streljačkim kursevima i seminarima.

Batrić Šekara je istakao da je cijeneći potrebu kluba za ovom vrstom literature istu poklonio klubu, a trener Minić se zahvalio na poklonu kazavši da je Smučarski klub Romanija najuspješniji biatlon klub na našim prostorima sa tradicijom dugom 90 godina koji je dao 12 učesnika olimpijada i najviše je nagrađivan klub.

Knjiga “Sportsko streljaštvo” sadrži najkvalitetnije tekstove poznatih vrhunskih strijelaca i streljačkih stručnjaka, a sama knjiga daje podstrek našim stručnjacima u cilju razvoja teorije i praksena osnovu dugogodišnjih iskustava i bogate tradicije streljaštva u našoj zemlji.

Vrhunski rezultati u sportu uopšte a u streljaštvu posebno plod su široko razvijenog istraživačkog rada, primjenom i korišćenjem nauke kako za razvoj ličnosti i psihofizičke konstitucije pojedinca, pozitivnog usmjerenja takmičarskog duha i sportskih odlika, tako i u razvoju tehničkih sredstava, uključujući i sportske rekvizite. Za postizanje vrhunskih kvaliteta u streljaštvu neophodno je stvarati uslove i pružiti mogućnost svakom pojedincu da uz pomoć teoretskih znanja ovladaju zakonitostima određene discipline i da uz teoriju gađanja upoznaju osnove balistike, značaj psihofizičkih priprema, i streljačkog treninga kao i niza drugih teorijskih, praktičnih i organizacijskih znanja. Ova knjiga treba da bude jedan prilog za stvaranje tih uslova.

Ove godine se nizom prigodnih manifestacija obilježava 40 godina ZOI, održanih u Sarajevu ‘84.