U posjeti dionici ceste M5 Mesići-Hrenovica-Prača

U posjeti dionici ceste M5 Mesići-Hrenovica-Prača

Brojni su razlozi koji idu u prilog nastojanjima da se projekt izgradnje ove dionice, kao dio magistralne ceste M5, proglasi drzavnim interesom. U konačnici, bila bi to direktna veza ovog dijela naše zemlje s centralnom Evropom putem koridora Vc. S obzirom na to da je riječ o trasi puta koji prolazi kroz jedan od najnerazvijenih dijelova nase zemlje, prirodno je da veliki interes za realizaciju ovog projekta vlada i kod lokalnih vlasti u BPK-u, kao i Općini Pale u RS-u.

Demir Imamović, ministar privrede BPK-Goražde, naglasio je da bi ova izgradnja značila ekonomski i socijalni preporod ovoga dijela naše zemlje.

“Vrlo je važno što je nedavno otvoren tunel Stambolčić, koji je na ovoj trasi, tako na ovoj dionici nećemo imati usko grlo u saobraćaju”, podsjeća Miodrag Kovačević, načelnik Općine Pale.

Dužina ove dionice je 19 kilometara i za sada nema projektne dokumentacije na temelju koje bi se odredila cijena izvođenja radova. Dokumentacije nema, ali po svemu sudeći, postoji raspoloženje drzavnih vlasti da se krene u proceduru.

“Ovaj prostor vapi za realizacijom kapitalnih projekata”, kazao je Hadžić, dodajući kako će to omogućiti integraciju ovog prostora sa Sarajevom. “Ovo nije projekt regije, kazao je, “ovo je člak međudržavni projekt”.

“Mislim da se može osigurati širi interes”, kazao je Šarović – i dviju država i dvaju entiteta i lokalnih zajednica.

Nakon obilaska dionice ceste M5, dogovoreno je da Ministarstvo prometa i komunikacija BiH u najkraćem roku pokrene inicijativu kako bi ovaj projekt bio proglašen državnim interesom. Ministar Hadžić dodao je da se prvi vidljivi koraci u realizaciji projekta mogu očekivati naredne godine.

federalna.ba

http://www.federalna.ba/bhs/vijest/76089/deneme