Stipendije za izvještavanje sa konferencije Vijeća za upravljanje šumama

Stipendije za izvještavanje sa konferencije Vijeća za upravljanje šumama

Stipendija
Vancouver
Canada
Studenti novinarstva koji imaju od 18 do 26 godina mogu se prijaviti za izvještavanje sa zasjedanja Generalne skupštine Vijeća za upravljanje šumama koja će se održati od 9. do 13. oktobra u Vancouveru, u Kanadi.
Foto: FSC
Vijeće za upravljanje šumama traži dva mlada reportera koji mogu pripremiti originalne, tačne i kreativne izvještaje sa njihove konferencije.
Na konferenciji će se okupiti delegati iz cijelog svijeta koji će raspravljati o samoodrživoj budućnosti svjetskih šuma i ljudi koji žive u njima.
Neki od zadataka mladih novinara bit će da pišu i uređuju tekstove o aktivnostima i rezultatima konferencije, da posjećuju razne prateće događaje i okrugle stolove i intervjuišu ključne goste i delegate na konferenciji, kao i da fotografišu i snimaju audio i videomaterijal.
Za najuspješnije kandidate bit će plaćeni troškovi smještaja, vize, putovanja, kao i troškovi ishrane i simbolična stipendija.
Od kandidata se očekuje da odlično poznaju engleski jezik.
Krajnji rok za prijavu na konkurs je 14.7.2017.
https://ga2017.fsc.org/news-media/call-for-applications-fsc-youth-correspondent-2017/