SASTALI SE KOŠARAC I ELEK: Počela gasifikacija Jahorine i Pala

SASTALI SE KOŠARAC I ELEK: Počela gasifikacija Jahorine i Pala

NA Jahorini i Palama već je počela realizacija projekta gasifikacije, rečeno je danas na sastanku ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staše Košarca i direktora preduzeća “Sarajevo-gas” iz Istočnog Sarajeva Nedeljka Eleka.

Košarac je rekao da, sa aspekta međunarodnih obaveza koje se odnose na ekologiju, BiH ima preuzete obaveze te da se sa tog aspekta, uz koordinaciju sa nadležnim entitetskim tijelima, zagovaraju određene politike.

– Naš stav je da je gas na nivou entiteta i da zakon o gasu na nivou BiH ne može biti donesen s obzirom na činjenicu da je gas ustavna materija Republike Srpske i Federacije BiH, ali to ne znači da ne možemo na adekvatan način sarađivati kako bismo rješavali nagomilane probleme sa aspekta ekologije i životne sredine, kao i sa aspekta obezbjeđenja novih energenata – kaže Košarac.

On ističe da treba reči da je gas danas „in“ u svijetu i da treba vidjeti kako omogućiti adekvatne interkonekcije na gasovode kako bi se obezbijedile značajne količine gasa za stanovnike Srpske i Federacije.

Košarac je naveo da je ambicija Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, u skladu sa ustavnim nadležnostima, da se u partnerstvu sa entitetskim strukturama zagovara potpisivanje međunarodnih sporazuma koji podrazumijevaju implementaciju „južne interkonekcije“ koja je značajna za FBiH, ali i nove „istočne interkonekcije“ koja je značajna za Republiku Srpsku.

– To je značajno i važno raditi istovremeno. Neke procjene govore da je značajno dobiti mišljenje nadležnih tijela i vjerujem da će nadležna tijela biti motivisana da to urade što prije kako bismo do ljetne pauze mogli imati te sporazume na Savjetu ministara, a kasnije po procedurama i na drugim nivoima kako bi to bila dobra osnova za dalje aktivnosti kada je u pitanju gasifikacija Republike Srpske i Federacije BiH – istakao je Košarac.

On je ocijenio da Republika Srpska sigurno neće osporavati gasifikaciju Federacije BiH.

– Važno je da i FBiH prestane sa praksom da osporava takve projekte i interese Republike Srpske i vjerujem da sa primjerima loših praksi, kada je to Federacija radila, treba prestati i da trebamo biti motivisani da imamo adekvatne politike kada je u pitanju gasifikacija i sa aspekta zaštite životne sredine i obezbjeđenja energenata za stanovništvo kako Republike Srpske, tako i FBiH, ali i za poslovnu zajednicu u cjelini – napomenuo je Košarac.

On smatra da po tom pitanju političkih predrasuda ne bi trebalo biti.

Prema njegovim riječima, sa aspekta preuzetih energetskih paketa od strane BiH, u domenu svojih nadležnosti Republika Srpska je implementirala sve zadate standarde Evropske energetske zajednice iz oblasti energetike prije svega iz oblasti električne energije i gasa.

– Žao mi je što je zastoj u Federaciji evidentan ali vjerujem da na temelju zadnjeg Samita energetike u Neumu i akata koje je pripremilo nadležno tijelo u Vladi FBiH da će i oni sustići Republiku Srpsku u tome kako bismo konačno kroz koordinirajuću ulogu harmonizovali aktivnosti kada je riječ o međunarodnim preporukama i sa aspekta `Sofijske deklaracije` i Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice – istakao je Košarac.

On kaže da ga raduje činjenica da postoji vizija lokalne kompanije „Sarajevo-gas“ u Istočnom Sarajevu i podsjetio da je Sarajevo najzagađeniji grad u zimskom periodu gotovo u cijelom svijetu.

– Ovo je jasna politika da se obezbijede dovoljne količine gasa i da se postojeća mreža proširi u donjem dijelu Istočnog Sarajeva, a i da se proširi gasovod na drugi dio grada – na Jahorinu i Pale – ocijenio je Košarac i dodao da je riječ o viziji koja zaslužuje podršku svih nivoa vlasti.

On je napomenuo da na skijalištima Jahorine i u drugim dijelovima treba voditi računa o ekologiji i da je to jedna od dobrih mjera.

– Kao što je bila dobra mjera Olimpijskog centra da radi vještačko osnježavanje, isto tako je dobra politika ove kompanije, gradskih i lokalnih struktura da se obezbijedi gasifikacija za Jahorinu što će biti potvrda da je Jahorina lider i da je Republika Srpska dobro mjesto za ulaganje – ocijenio je Košarac koji je uvjeren da će se implementirati razvojni planovi ove kompanije.

Direktor preduzeća „Sarajevo-gas“ iz Istočnog Sarajeva Nedeljko Elek rekao je da i pored činjenice da je tek početak juna, da se u ovom preduzeću razmišlja o zimi i grijanju i da sa sigurnošću može reći da će biti dovoljno gasa.

– Sigurno ćemo imati jednu od najboljih cijena u Evropi – istakao je Elek.

On je dodao da i pored činjenice da su „teška vremena“ i velika kriza, i dalje žele da investiraju u gasnu mrežu i gasnu infrastrukturu.

– U najskorije vrijeme počinjemo sa izgradnjom gasovoda od Istočnog Sarajeva do Jahorine i sa jednim krakom da gasovod do Pala. U ovoj godini možemo očekivati gasifikaciju Jahorine i dolazak gasovoda do opštine Pale – najavio je Elek.

Elek je ocijenio da su to ogromni projekti za koje je potrebna podrška svih nivoa vlasti, gradskih, opštinskih, Vlade Republike Srpske i Savjeta ministara.

– Danas smo zajedno konstatovali da će nosilac tih aktivnosti biti Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara – naveo je Elek i dodao da će se vrlo brzo osjetiti efekti današnjeg sastanka.

On je naveo da će gasovod ići trasom preko Trebevića i da se na Jasiku spuštaju prema Palama a drugi krak ide prema Jahorini.

– To su dva pravca na kojima djelujemo već danas i sigurno ćemo realizovati ove projekte – najavio je Elek.

Elek je otkrio da je jutros imao sastanak u Vladi FBiH u vezi rješavanja problema snabdijevanja gasom i naveo da će sigurno „Sarajevo gas“ kupovati ovaj energent od „Gasa Republike Srpske“.

(Srna)