Rječnik pojmova – jednostavno i bezbjedno

Rječnik pojmova – jednostavno i bezbjedno

Avatar

Avatar je profil koji predstavlja korisnika sa korisničkim imenom i slikom, ikonom ili 3D likom u Internet računarskim igrama i virtuelnom svijetu.

 

ADSL

ADSL (skraćenica od “Asimetrična digitalna pretplatnička linija”) jedna je od kDSL tehnologija koja omogućava brz prenos podataka i Internet sadržaja.

 

Adresa E-Pošte

Adresa e -pošte je virtuelna lokacija na koju se dostavljaju e -poruke. Adresa uvijek ima dva dijela, odvojena simbolom @ (vidi i E-mail).

 

Antivirusni Program

Antivirusni program je računarski program koji pokušava da pronađe, izoluje, blokira i uništi viruse i drugi zlonamjerni softver. Antivirusni program skenira datoteke na poznate viruse, a zatim provjerava da li postoji sumnjivo ponašanje računarskih programa koji bi mogli ukazivati na infekciju.

 

Bezbjednosne Postavke

Sigurnosna podešavanja ukazuju na skup bezbjednosnih opcija koje se mogu konfigurisati povezane sa veb profilom. Obično se opcije odnose na otvaranje slika i datoteka, provjeru identiteta pouzdanih izvora informacija i prava na pristup sadržaju za odrasle.

 

Besplatni I Probni Programi

Besplatni softver znači da je vlasnik autorskih prava dozvolio besplatno korišćenje programa bilo kome. Softver je uglavnom zaštićen autorskim pravima, pa nije dozvoljeno njegovo ilegalno preuzimanje. U slučaju probnog programa (sharevare), vlasnik prava je dozvolio da ga koriste svi, ali samo na određeni period. Nakon ovog perioda, korisnik mora platiti kupovnu cijenu ako želi da je nastavi koristiti.

 

Bluetooth Tehnologija

Bluetooth tehnologija omogućava bežičnu komunikaciju između računara, mobilnih telefona, PDA uređaja, štampača do udaljenosti od 10 metara. Bluetooth se takođe koristi za razmjenu podataka, kupovinu karata, e- novčanika itd.

 

Blog

Blog: je složenica rječi „veb dnevnik“, što na slovenačkom znači blog. Korisnici dodaju sadržaj (tekst, fotografije, audio i video datoteke i veze) na veb lokaciju, svaki zapis je označen datumom, a najnoviji zapis nalazi se pri vrhu stranice. Blog takođe sadrži arhivu, koja je organizovana po mesecima, tako da posjetilac može lakše da pregleda i pročita prošle postove na blogu. Blogging: Pisanje ili ažuriranje bloga.

 

Bacon

Bejkon je izraz za e-poštu na koju ste se nekad pretplatili ili ste pristali da je primate. To su npr. Google vijesti, Facebook obaveštenja ili obavještenja o posebno povoljnim kupovinama na veliko.

 

Bot

Bot (skraćeno od „robot“) je programska aplikacija. Na internetu su najzastupljeniji čet, gejm i spam-botovi. Korisni botovi skreću pažnju korisniku da razgovara sa mašinom. Štetnim botovima je cilj da ne budu otkriveni, „napadaju“ korisnika nekog sajta upućivanjem na sadržaj koji žele da reklamiraju ili narušavaju rejting nekog sajta ometanjem.

 

VDSL

VDSL (skraćenica od Voice -over Digital Subscriber Line – DSL) odnosi se na poseban način korišćenja DSL -a koji je od posebnog interesa za pružaoce govornih telefonskih usluga. Omogućava prenos velikog broja telefonskih razgovora preko jedne fizičke telefonske linije.

 

Virusi

Virusi su računarski programi koji mogu ući u vaš računar na mnogo različitih načina, uzrokujući napade u rasponu od lako dosadnih do krajnje destruktivnih i nepopravljivih. Oni su vrsta zlonamjernog koda kome je potrebna pomoć korisnika za širenje. Obično se šire prilozima e-pošte, ponekad i spoljnim uređajima za skladištenje (USB ključ, CD).

 

VPN

VPN (skraćeno od Virtual Private Netvork) omogućava siguran prenos podataka kroz šifrovani tunel putem bežične pristupne tačke ili. preko mobilnog telefona.

 

Vatreni Zid

Zaštitni zid je softver ili hardver koji štiti vaš računar od spoljnih upada. Ova vrsta opreme provjerava podatke sa Interneta ili mreže i blokira ih ili im dozvoljava da uđu u računar.

 

Veb

Veb je zbirka elektronskih dokumenata dizajniranih u HTML -u koji sadrže veze do drugih dokumenata i do grafičkih, audio i video datoteka. Veb je dio šireg značenja interneta.

 

Veb Kamera

Veb kamera je kamera koja prenosi vizuelni signal preko Interneta. Koristi se za razmjenu trenutnih poruka, video konferencije, ćaskanje itd. Kamere povezane sa internetom su digitalne kamere koje učitavaju slike na veb server neprekidno ili u redovnim intervalima.

 

Veb Strana

Veb stranica (angl. Webpage) je dokument sa hipertekstom koji prikazuje veb pregledač. pregledač. Veb lokacija može da sadrži tekst, hiperveze, slike, video zapise i zvučne zapise (pogledajte: Pregledač, Početna stranica).

 

Vršnjačko Nasilje Putem Digitalnih Tehnologija (Cyberbullying)

Ciberbulliing znači uznemiravanje putem elektronskih medija, obično putem trenutnih poruka ili e -pošte. Sajber uznemirivači mogu objaviti lične podatke svojih žrtava, pa čak i pretpostaviti njihov identitet i objaviti tekstove u njihovo ime s namjerom klevete i ismijavanja.

 

GTLD

gTLD (skraćenica od „Generic Top Level Domain“) je najviši naziv domena na Internet adresi, opšte definisan klasama domena kao što su „.com“ (komercijalni), „.net“ (prvobitno namenjen dobavljačima) Internet usluge, ali sada se koristi u nekoliko svrha), „.org“ (za neprofitne organizacije, industrijske grupe i druge), „.gov“ (vladine agencije), „.mil“ (za vojsku), „.edu“ (za obrazovne institucije) i „.int“ (za međunarodne ugovore i baze podataka, manja upotreba). Takođe pogledajte Domen.

 

GSM

GSM (skraćenica od “Global Sistem for Mobile Communication”) je glavni sistem za mobilnu komunikaciju u Evropi i svijetu. Takođe je poznat i kao 2G. Pogodan je za prenos glasa, a ne za prenos podataka ili pristup internetu.

 

Grooming

Nega znači uspostavljanje kontakta sa djecom na mreži u svrhu seksualnog zlostavljanja. Odrasli se mogu pretvarati da su vršnjaci svojih žrtava kako bi izgradili povjerenje prema maloljetniku. Oni započinju razgovor na mreži sa svojom potencijalnom žrtvom i na taj način pokušavaju saznati njenu adresu, interesovanja, hobije i seksualna iskustva. Oni raznim trikovima pokušavaju zavesti djecu u seksualne razgovore i na kraju u sastanak uživo.

 

GPS Navigacija

GPS navigacija (Global Positioning Sistem) je satelitski sistem za određivanje položaja objekata na kopnu i na moru. Njegova osnovna svrha je da pokaže tačnu lokaciju prijemnika.

 

GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) je tehnologija komutacije paketa koja omogućava prenos podataka sa ili na mobilni telefon do 80 kbit / s. Pruža usluge kao što su SMS, MMS i VAP.

 

Glas-Over-Internet (VoIP) Protokol

Voice-over-Internet (VoIP) je tehnologija koja omogućava korisnicima da razgovaraju preko Interneta. Pozivi mogu biti besplatni za korisnike koji koriste iste VoIP klijente (npr. Skipe, Voicebuster) za upućivanje poziva. Ovi programi vam takođe obično omogućavaju da razgovarate i djelite datoteke na mreži.

 

Domaćin

Domaćin je bilo koji računarski sistem sa IP adresom povezanom na mrežu (vidi takođe IP).

 

Dijeljenje Datoteka

Dijeljenje datoteka između korisnika Interneta. Termin obuhvata nuđenje datoteka drugim korisnicima (postavljanje) i kopiranje dostupnih datoteka sa Interneta na računar (preuzimanje).

 

DSL

DSL (skraćenica za „Digital Subscriber Line“ – digitalna pretplatnička linija) ili. kDSL je tehnologija za prenos podataka.

 

Društvene Mreže

Društvene mreže su veoma aktuelan oblik internetske komunikacije i stvaranja društvenih zajednica na Internetu. Većina ovih mreža omogućava registrovanim korisnicima različite načine komunikacije (komentarisanje, ćaskanje, postavljanje sadržaja, deljenje dokumenata itd.). Najpoznatije mreže u Sloveniji su Facebook, MiSpace, Ask.fm i Netlog.

 

Dos Napadi

Dos napadi su ko-oblik napada koji uzrokuje kvar operativnog sistema na računaru ili ga opterećuje informacijama na takav način da više ne može efikasno da funkcioniše.

 

Domain

Domain oz. naziv domena postavlja organizaciju ili drugu osobu na Internet. Vrhunski nacionalni domen (ccTLD) – “fr”, “uk”, “si” odražava geografsko područje u kojem osoba želi da se nalazi za druge korisnike.

 

Digitalni Potpis

Digitalni potpis je elektronska sigurnosna oznaka dodata datotekama koja nam omogućava da verifikujemo izdavača datoteke. Međutim, digitalni potpis bi trebao poslužiti i kao garancija da se datoteka nije promijenila od kada je digitalno potpisana.

 

Emotikon

Emotikon je slika ili ikona koja predstavlja emocije i osjećanja, npr. Smajli. Koriste se koristeći standardne znakove na tastaturi i interpunkciju ili su dostupni kao unaprijed dizajnirani simboli u sobama za ćaskanje, kockarnicama, uslugama za razmjenu trenutnih poruka, mobilnim telefonima i drugdje.

 

EDGE

EDGE (skraćeno od Enhanced Data Rates for GSM Evolution) je nasljednik GPRS tehnologije i omogućava brži prenos podataka, tj. do 236 kbit / s. Ova tehnologija je posebno pogodna za čitanje e-pošte i manje intenzivno pregledavanje veba.

 

Elektronsko Trgovanje

E-trgovina (angl. E-commerce) se odnosi samo na kupovinu ili prodaju proizvoda / usluga putem Interneta.

 

E-Trgovina

Elektronsko poslovanje znači zaključivanje transakcija u elektronskom obliku, obično putem Interneta.

 

Elektronski Potpis

Elektronski potpis je posebna procedura na osnovu koje se potpisnik elektronskog dokumenta može jedinstveno identifikovati (vidi i Digitalni potpis).

 

Email

E -pošta je sredstvo elektronske pisane komunikacije koje vam omogućava slanje poruka sa priloženim računarskim fajlom različitih vrsta – tekst, fotografije, muzika itd. (vidi i adresu e -pošte).

 

Etika Na Mreži

Internet etika (angl. Netiquette) je skup pravila lijepog ponašanja / ljubaznosti u komunikaciji putem Interneta.

 

Instant Messaging

Instant messaging (angl. IM – instant messaging) je oblik brzog i istovremenog elektronskog prenosa informacija između dva ili više korisnika. IM vam omogućava da komunicirate sa izabranom listom kontakata. Kada se ljudi sa liste kontakata prijave u sistem, program vas odmah obavještava.

 

ISP

ISP (skraćenica od Internet Service Provider) je dobavljač Internet usluga, uključujući i provajdera pristupa.

 

ISDN

ISDN (eng. Integrated Services Digital Network) je skraćenica koja označava digitalnu mrežu integrisanih usluga. To je digitalna nadgradnja postojećih telefonskih linija koja omogućava mnogo veću brzinu protoka podataka.

 

IRC

IRC (skraćenica od Internet Relai Chat) je namijenjen komunikaciji sa drugim korisnicima Interneta. Razgovor se odvija uživo na kanalima, a razgovarate sa drugim korisnicima pomoću tastature pomoću koje unosite poruku ili pitanje, odgovor dobijate skoro čim ga sagovornik otkuca.

 

IC

IC je infracrvena bežična veza koja se koristi za povezivanje na Internet.

 

IP Telefonija

IP telefonija je sistem za govornu komunikaciju preko računarske mreže i može zamijeniti tradicionalnu telefoniju.

 

IP

IP (skraćeno od Internet Protocol) je skup pravila koja se moraju poštovati prilikom slanja podataka između dva računara putem Interneta. Svaki računar povezan na Internet (server) ima najmanje jednu IP adresu koja ga razlikuje od ostalih računara na mreži.

 

Intranet

Intranet je privatna mreža podataka (za internu upotrebu) unutar kompanije ili. organizacija koja koristi Internet protokol. Namijenjen je za razmjenu informacija između zaposlenih.

 

Internet Server

Internet server („host“) je uređaj (obično računar) koji omogućava skladištenje i pristup datotekama računara klijenta na mreži na mreži klijent / server.

 

Internet

Internet je globalna mreža povezanih računara koji se povezuju pomoću standardizovanog protokola i omogućavaju korisnicima da prenose i razmjenjuju tekstualne, audio i slikovne informacije na različitim lokacijama.

 

Internet Kafe

Internet kafe oz. mrežni kafić je mesto koje nudi pristup internetu prilikom posjete, obično putem Vi-Fi-ja.

 

IM

IM znači instant poruke (pogledajte Instant messaging).

 

IKT

IKT je skraćenica od Informacione i komunikacione tehnologije.

 

Internet Igra

Mrežna igra je digitalna igra koja se odvija na mreži. Takođe može podržati učešće više igrača istovremeno.

 

Javna Pristupna Tačka

Javna Internet tačka (angl. Public Internet Point) je najšira oznaka za bilo koju informacionu tačku koja omogućava pristup Internetu na javnom mjestu. Takve tačke su dostupne u bibliotekama, omladinskim centrima, školama, internet kafeima i hotelima.

 

Konzola

Konzola je vrsta računarske opreme za igranje igara; na primjer. Playstation, xBox, Wii…

 

Krađa Identiteta

Krađa identiteta je krađa ličnih podataka neke osobe (npr. Imena, datuma rođenja, broja kreditne kartice, slika) i njihova nezakonita upotreba za lažno predstavljanje takve osobe (radi sticanja materijalne koristi, narušavanja ugleda itd.).

 

Kolačići

(eng. Cookies) sadrže malu količinu podataka karakterističnih za određeni veb-sajt i služe za pristup web stranici. Omogućavaju serveru da isporučuje web stranicu prilagođenu određenom korisniku. Savremeni pregledači interneta podržavaju kolačiće, ali i dopuštaju da ih onemogućimo ukoliko smo zabrinuti za svoju privatnost.

 

Lozinka

Lozinka je tajni niz znakova koji se koriste za autentifikaciju, obično od strane korisnika; na primjer. korisnička lozinka, lozinka administratora.

Lokacija Usluge

Usluge lokacije, uz pomoć aplikacija za praćenje lokacije, koje su dostupne za pametne telefone i druge uređaje, omogućavaju nam objavljivanje za naše prijatelje i šire tamo gde se nalazimo u određenom trenutku. To mogu biti samo pojedinačni postovi na određenim mestima, ili možemo postaviti telefon da stalno automatski ažurira našu lokaciju.

 

LTE

LTE (skraćeno od Long Term Evolution) predstavlja novu generaciju mobilne tehnologije sa izuzetno brzim mobilnim internetom, naime brzinama do 100 Mbit / s.

 

Mobilna Širokopojasna Tehnologija

Mobilna širokopojasna tehnologija, koja se naziva i tehnologija široke mreže (VVAN), omogućava brzi bežični pristup Internetu sa prenosivim mobilnim uređajima (npr. Mobilnim telefonom, tabletom, PDA). Većina 2G, 2.5G i 3G mobilnih i mobilnih mreža pruža širokopojasnu vezu putem mobilnog telefona.

 

MMS

MMS je multimedijalna ili. multimedijalna poruka koja se sastoji od kombinacije teksta, slike, video zapisa i / ili melodije namjenjene za slanje putem mobilnih telefona.

 

MMOG

MMOG – Massively Multiplayer Online Games su igre koje nude bogat virtuelni svijet u 3D, u kojima hiljade igrača preuzimaju uloge izmišljenih likova i međusobno se takmiče. Dominiraju igre igranja uloga u kojima učesnici zajedno stvaraju priču ili je prate.

 

Mobilni Uređaj

Mobilni uređaj je uređaj koji ima prilagođeni operativni sistem kao što su iOS, Android, BlackBerri OS, Vindovs mobile i koji je mobilni (mobilni telefoni, tableti itd.). U ovu kategoriju spadaju i svi uređaji koji se mogu prenositi i pristupati Internetu bez fizičke veze – bežični (tj. Takođe prenosni računari, prenosne konzole za igre, industrijski čitači itd.) (Izvor: Kodeks ponašanja za pružaoce javnih elektronskih komunikacionih usluga na Zaštita korisnika, 2013).

 

Mobilni Sadržaj

Mobilni sadržaj je svaki sadržaj dostupan u bilo kom obliku putem mobilnog uređaja i ponuđen na bilo koji način.

 

Mobilni Internet

Mobilni internet znači pristup internetu putem mobilnih uređaja (telefona, PDA uređaja, tableta itd.).

 

Mobilni Telefon

Mobilni telefon je prenosivi telefon koji se koristi u mobilnoj mreži.

 

Mrežne Sobe Za Ćaskanje

Mrežne sobe za ćaskanje (npr. Google Talk, Skype) omogućavaju pisanu ili govornu komunikaciju u realnom vremenu između korisnika.

 

Mrežna Zajednica

Mrežna zajednica (angl. Online community) je mrežno mjesto, virtuelno okruženje koje ugošćuje zajednice članova sa sličnim interesima i aktivnostima. Članovi moraju kreirati korisničke profile, a zatim mogu koristiti alate za otpremanje teksta, slika i drugih datoteka, postavljanje poruka na oglasne ploče i učestvovanje na forumima. Mnoge mrežne lokacije zabranjuju učešće djece mlađe od 13 godina i nude postavke zaštite profila.

 

Mrežni Nadimak

Nadimak je ekransko ime koje predstavlja korisnika mrežne usluge na listama kontakata, prostorijama za ćaskanje itd. a određuje ga sam korisnik. Pravilno odabran proizvod može zaštititi vašu privatnost.

 

Nalog

Nalog je namjenjen verifikaciji vašeg kredibiliteta i prava na korišćenje Internet usluga, npr. e -pošte, društvene mreže, veb stranice za internetsko bankarstvo zasnovane na korisničkom imenu i lozinci. U operativnom sistemu računara možete da kreirate zasebne korisničke naloge za svakog člana porodice

 

Nezakonit Sadržaj

Nelegalni sadržaj je sadržaj na Internetu koji je po nacionalnom zakonu nezakonit. To su najčešće fotografije seksualnog zlostavljanja djece, ilegalnih aktivnosti u prostorijama za ćaskanje (npr. Traženje žrtava pedofila) i veb stranica sa govorom mržnje i ksenofobijom.

 

Online Chat

Mrežni chat je sinhrona pisana komunikacija ili Internet prepiska u realnom vremenu. Primalac i korisnik zapravo pišu ćaskaju kao da razgovaraju telefonom, samo je ovaj oblik razgovora jeftiniji. Koriste se posebni programi za ćaskanje i razmenu trenutnih poruka.

 

Offline / Online

Online je izraz za osobu koja je trenutno povezana (na mreži),a offline da trenutno nije povezana (van mreže).

 

Operativni Sistem

Operativni sistem je program koji omogućava rad računara ili. mobilni uređaji. Najpoznatiji operativni sistemi za računare su Vindovs, Linuk i Mac OS, dok su mobilni uređaji najčešće zasnovani na Androidu, iOS-u i Simbian-u.

 

Pretraživač

Pretraživač (browser)je alat za pronalaženje informacija na World Wide Webu. Pretražuje veb stranice, slike, video zapise i druge oblike dokumenata. Pretraživači takođe pružaju napredna podešavanja koja pružaju zanimljiva bezbednosna podešavanja.

 

Privatne Informacije

Privatni podaci su sve informacije koje se mogu povezati sa osobom. Ako se privatni podaci prikupljaju, obrađuju ili čuvaju, svrha prikupljanja mora biti jasno navedena.

 

Početna Stranica

Početna stranica ima dva tumačenja: 1. veb stranica koja se automatski učitava kada pokrenete pregledač. 2.ulaznu veb stranicu ili glavni dokument veb stranice (kompanija, ustanova ili pojedinac), preko koje imamo pristup njenim drugim veb stranicama i podstranicama (vidi i www).

 

Pregledač

Preglednik ili pregledač je računarski program koji vam omogućava da pregledate veb i pregledate veb stranice. Najčešći pretraživači za Vindovs su Internet Eksplorer, Mozilla Firefoks i Google Chrome, ali poznajemo i Opera, Google Chrome, Safari. Najnovije verzije ovih pregledača takođe sadrže inovativnu roditeljsku kontrolu.

 

P2P (Peer To Peer) Mreže

P2P (peer to peer) mreže omogućavaju razmjenu datoteka (npr. Muzike, filmova, računarske opreme) preko Interneta. Ovo je jedan od načina dijeljenja datoteka i treba napomenuti da neke usluge nisu legalne.

 

Prenos Podataka

Prenos datoteka znači slanje datoteka preko računarske mreže. Sa stanovišta korisnika, radi se o postavljanju datoteka na Internet ili preuzimanju datoteka sa Interneta.

 

Prenos Podataka

Prenos podataka je kod za uslugu koja se koristi za prenos podataka putem bežične veze. Podaci se mogu prenositi preko mobilne mreže ili preko lokalnih bežičnih mreža (tj. Vi-Fi pristupnih tačaka).

 

Pharming

Pharming je metoda internetske prevare u kojoj prevaranti preusmjeravaju korisnika sa željenog domena na sopstveni domen. Svrha prevare je dobijanje povjerljivih podataka o korisnicima. Posljedica takvih napada je da se korisnici, a da to i ne znaju, preusmjeravaju na zlonamerne veb lokacije, čak i ako ispravno unesu URL stranice koju žele da posjete u traku za adresu pregledača.

 

Pin Kod

PIN kod (skraćenica od Personal Identification Number) je lični identifikacioni broj (obično četvorocifreni broj) koji unosite kada uključite mobilni telefon.

 

Pop-Up Prozor

Skočni prozor je prozor koji se pojavljuje iznenada kada otvorite veb stranicu ili pritisnete posebnu funkcijsku tipku. Obično iskačući prozori sadrže meni komandi i ostaju na ekranu sve dok ne izaberete jednu od opcija ili je zatvorite krstom u gornjem desnom uglu.

 

Prijavite Se

Prijava je funkcija koja omogućava korisnicima virtuelnih svijetova da prijave problem (tehnički problem, neprihvatljivo ponašanje, nezakonit sadržaj itd.) Moderatoru ili administratoru veb lokacije.

 

Prilog

Prilog je računarska datoteka koju šaljete zajedno sa e-porukom. Crvi i virusi se često šire u obliku priloga e -pošte. E -pošta nepoznatih pošiljalaca koja sadrži priloge je sumnjiva.

 

Profil

Profil se sastoji od ličnih podataka o korisniku na mrežnim veb stranicama, sistemima za trenutne poruke, sobama za ćaskanje, mrežnim igrama itd. Profili mogu biti javni ili privatni. Korisnici prilagođavaju profil tako da ih predstavlja u virtuelnom svijetu.

 

Phishing

Phishing je lažno predstavljanje kompanije ili finansijske institucije u cilju dobijanja raznih povjerljivih informacija od korisnika Internet usluga. Cilj takvih napada je dobijanje lozinki i korisničkih imena putem e -pošte i lažnih veb lokacija, npr. ulazne stranice za onlajn bankarstvo.

 

Profil Korisnika

Profil korisnika sadrži informacije koje opisuju korisnika programa, veb lokacije ili drugog tehničkog alata. Obično uključuje korisničko ime, lozinku i druge detalje (npr. Datum rođenja i hobije).

Roditeljska Kontrola

Pomoću postavki prilagodite pregledač ili neki drugi mrežni alat kako bi bio prilagođen deci. Da biste to uradili, koristite funkcije kao što su filtriranje sadržaja, vremensko ograničenje, kontrola igre itd.

 

Registracija

Registracija je proces prijavljivanja na mrežnu uslugu: društvenu mrežu, vijesti, forum, e -poštu, ćaskanje itd. Obično se korisnici mogu odjaviti kad god žele.

 

Smartphone

Pametni telefon je mješavina računara i mobilnog telefona u jednom uređaju. Pametni telefoni pružaju lak pristup mobilnim aplikacijama i jednostavno pregledavanje veba.

 

Softver Otvorenog Koda

Softver otvorenog koda je naziv za softver čiji je izvorni kod slobodno dostupan tako da se može slobodno koristiti, istraživati, modifikovati i distribuirati kako u originalu, tako i izmjenjenim i izmjenjenim kopijama.

 

Spam

Neželjena pošta (angl. spam) su poruke e-pošte, obično komercijalne prirode, koje pošiljalac masovno šalje bez odobrenja primaoca. Slanje neželjene pošte bez sumnje je jedna od najvećih zloupotreba interneta, jer često sadrži i viruse, štetan ili ilegalan sadržaj ili je sredstvo internetske prevare, prevare.

 

Spyware

Špijunski softver (angl. Spyware) je zlonamjerni softver koji je tajno povezan sa datotekama koje preuzimate sa Interneta i instaliran je na vašem računaru da prati vaše aktivnosti, a zatim šalje podatke drugima. To su uglavnom kompanije koje zanima vaš lični profil, na osnovu kojih će vam slati reklamnu poštu i druge informacije, ili hakeri koji žele da poseduju vaše privatne podatke.

 

Seksting

Sekting je riječ koja se odnosi na slanje golih fotografija ili video zapisa putem SMS / MMS poruka. Izraz se takođe može prevesti kao SMekSanje. To je posebno tipično za tinejdžere između 13 i 19 godina, koji fotografišu / slikaju goli ili polugoli, a zatim najčešće razmjenjuju fotografije sa svojim vršnjacima pomoću mobilnog telefona.

 

SIM Kartica

SIM kartica (skraćeno od Subscriber Identity Module) je servisna kartica mobilnog telefona koja vam omogućava pristup mreži. Sadrži korisnički telefonski broj i PIN i PUK sigurnosne kodove. Da biste se prijavili na mrežu, ona mora biti umetnuta u mobilni telefon. SIM kartica čuva informacije poput imenika i primljenih tekstualnih poruka.

SMS Poruka

SMS poruka je kratka i sažeta tekstualna poruka, ograničena na 160 znakova, namjenjena za slanje putem mobilnih telefona.

 

Server

Server je računarski program koji pruža usluge drugim računarskim programima na istom ili drugom računaru. Veb server je računarski program (instaliran na računaru) koji isporučuje željene HTML stranice ili datoteke (veb stranice) (pogledajte takođe HTML).

 

SSL Sertifikat

SSL sertifikat je sertifikat koji se mora izdati serveru ili. veb lokaciju izdatu od ovlašćene organizacije i uvjerava posjetioca da je komunikacijski kanal između njega i servera zaista siguran. SSL sertifikat treba da koristi bilo koja veb lokacija koja zahtjeva od posjetioca da unese lične podatke, a to je posebno važno pri unosu podataka o kreditnoj kartici.

 

Toolbar

Traka sa alatkama: Ikone ili dugmad koji su deo interfejsa programa. Trake sa alatkama omogućavaju brz i jednostavan pristup funkcijama koje se često koriste.

 

Tablet PC

Tablet računar ili. tablet je mali laptop sa ekranom osjetljivim na dodir ili grafičkim tabletom koji zamjenjuje miša i tastaturu. Obično je manji i lakši od laptopa i omogućava lakši pristup sadržaju sa različitim aplikacijama. Tablet se može koristiti u različite svrhe, najčešće za pristup mrežnim uslugama i sadržaju putem Vi-Fi-ja (veb lokacije, e-pošta …) i puštati muziku, igrati igre i gledati filmove.

 

Trojanski Konj

Trojanski konj je zlonamjerni kod koji može provaliti u vaš računar skriven iza naizgled bezopasnih operacija, poput igara ili čak programa za otkrivanje virusa. Trojanci se ne reprodukuju, njihova svrha je pristup važnim podacima ili njihovo uništavanje. Tako mogu izbrisati čvrsti disk ili ukrasti povjerljive podatke.

 

UMTS

Norma UMTS (skraćenica od Universale Mobile Telecommunication Sistem) omogućava korisnicima da prenose slike, video zapise, velike količine podataka i, naravno, pristup internetu putem mobilnog telefona putem bežične veze (vidi GSM).

 

URL

URL (skraćeno od Uniform Resource Locator) je adresa veb lokacije ili datoteke na Internetu. URL ne smije da sadrži posebne znakove ili razmake i koristi kosu crtu za odvajanje direktorijuma. Prvi deo adrese (http, ftp) predstavlja korišćeni protokol, a drugi IP adresu ili domen u kome se izvor nalazi.

 

USB

USB fleš disk je mala, zgodna spoljna memorija koja se koristi za prenos podataka između digitalnih uređaja (računara).

 

Favorites

Favoriti je naziv za prilagodljivu fasciklu u vašem pregledaču u koju možete sačuvati zanimljive veze ili obilježivače. Zatim ih možete sortirati u podmape i / ili označiti ključnim rječima kako biste ih lakše pronašli.

 

Hendheld

Hendheld (eng Handheld) je mali ručni računar. Većina PDA uređaja nema tastaturu, već ekran osjetljiv na dodir, virtuelnu tastaturu na ekranu ili prepoznavanje slova koje je napisano rukom na određenom delu ekrana. Nije tako moćan kao računar istog cjenovnog ranga, ali dozvoljava upotrebu uređivača teksta, e-pošte, kalkulatora, kalendara, kontakata, podsjetnika i mnoštva igara.

 

HTML

HTML (skraćeno od Hiper tekt Markup Language) je skup simbola za označavanje ili šifri koji se stavljaju u datoteku i opisuju strukturu teksta u dokumentu. Oznake govore veb pregledaču kako da prikaže tekst, slike i drugi sadržaj na veb stranici. Alati za hakovanje

 

Haker

Haker je uobičajen izraz za osobu koja se bavi upadima u računar – povezuje se sa računarom nezakonito ili neovlašćeno (uključujući i uljeza). U računarskim krugovima izraz označava računarskog entuzijastu

 

Cookies

Kolačići: pogledajte Kolačići.

 

Špijunski Softver / Program Za Traženje Špijunskog Softvera

Program za pretragu špijunskog softvera je program koji se bori protiv špijunskog softvera. Skenira sve dolazne podatke, a zatim blokira otkrivene prijetnje i prikazuje listu na kojoj možete izbrisati prijetnje.

 

Špijunski Softver

Pogledajte Spyware.