REGISTAR PORODICA BEZ IJEDNOG ZAPOSLENOG ČLANA

REGISTAR PORODICA BEZ IJEDNOG ZAPOSLENOG ČLANA

RJEŠAVANJE PROBLEMA, A NE BORBA SA POLITIČKIM PROTIVNICIMA
Šta je „Registar porodica bez ijednog zaposlenog člana“? Registar porodica bez ijednog zaposlenog člana je projekat Opštinskog odbora DNS-a Pale kojom želimo da napravimo evidenciju svih porodica na teritoriji opštine Pale kod kojih nijedan član nije zaposlen. Podaci dostupni u Zavodu za zapošljavanje i Centru za socijalni rad ne mogu nam poslužiti za evidenciju koja nam je potrebna kako bismo kategorisali najugroženije porodice i krenuli u rješavanje problema.
Kako se registrovati? Registrovati se možete svaki radni dan u kancelarijama DNS-a na Palama, ulica Nikole Tesle 15, od 13.00h do 15.00h do 20. septembra. Za registraciju neophodno je priložiti ovjerenu kućnu listu, koju uzimate na šalteru u zgradi Opštine Pale,dokaz o stručnoj spremi, te izjave o eventualnom radnom iskustvu, osposobljenosti za određene vrste poslova,afinitete i znanja iz različitih oblasti. Na osnovu ovjerene kućne liste, u komunikaciji sa Zavodom za zapošljavanje, napravićemo listu prioritetnijih porodica. Kategorizacija će se vršiti na osnovu brojnosti porodice, imovinskog stanja, te da li članovi porodice spadaju u kategoriju djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i učesnika u ratu.
Šta je sljedeći korak? Sljedeći korak je zapošljavanje bar jednog člana iz porodice. U budućem periodu svaka porodica na teritoriji opštine Pale mora imati bar jednog zaposlenog člana. Na sebe preuzimamo obavezu da sve privredne i društvene subjekte upoznamo sa problemom spomenutih porodica i da ih pozovemo na društvenu odgovornost kako bismo ovaj problem riješili u najkraćem roku. Kancelarije DNS-a neće biti mjesto okupljanja stranački podobnih, već mjesto sa kojeg će se glas svakog građanina, bez obzira na stranačku i druge pripadnosti, čuti ravnopravno. Mjesto sa koga će se pokušati riješiti svaki problem i mjesto razmjene ideja