Pre useljavanja u Nemačku, pripreme kod kuće

Pre useljavanja u Nemačku, pripreme kod kuće

Nemačka vlada usvojila je Akcioni plan o migracijama. On bi trebalo da bude preokret u politici integracije stranaca. Potencijalni useljenici će se za život u Nemačkoj pripremati već u zemljama porekla.

Potencijalni migranti ubuduće će se za život u Nemačkoj pripremati u svojim zemljama. To proizilazi iz Akcioni plan za integraciju koji je usvojila vlada u Berlinu. Mere iz tog dokumenta imaju za cilj „uspostavljanje sistema u zemljama porekla za uspešnu integraciju i pre useljavanja u Nemačku“, izjavila je u Berlinu poverenica vlade za integraciju Anete Vidman-Mauc.

Konkretno, budućim ili potencijalnim useljenicima trebalo bi preneti odgovarajuće informacije kako bi oni imali realistična očekivanja od Nemačke, a reč je i o tome da se unapred stekne znanje što bolje znanje jezika.

Pri izradi Akcionog plana Nemačka se rukovodila iskustvima klasičnih useljeničkih zemalja. Berlin na taj način želi da migracije budu „sigurne, uređene i regularne“, dodala je Vidman-Mauc.

Stručna radna snaga

Vlada Nemačke, ocenila je poverenica za integraciju, na taj način „ulazi na nepoznatu teritoriju“. Vidman-Mauc precizira da bi novi pristup trebalo da bude potpomognut i Zakonom o useljavanju stručne radne snage koji stupa na snagu 1. marta. „Merama u zemljama porekla, poput ponude za učenje jezika, možemo da ubrzamo useljavanje kvalifikovane radne snage.“

Anete Vidman-Mauc: Sigurno, uređeno i regularno useljavanje

Anete Vidman-Mauc: Sigurno, uređeno i regularno useljavanje

Cilj je da se Nemačka u globalnom nadmetanju u privlačenju kvalifikovanih stručnjaka pozicionira kao atraktivna useljenička zemlja. „Istovremeno, kroz informativno-edukativni rad, nastojaćemo da otklonimo lažna očekivanja od života u Nemačkoj“, naglasila je Vidman-Mauc.

Legalni put za useljavanje

Predstavnica Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u Nemačkoj Monica Gorači, ocenjuje da je Akcioni plan vlade u Berlinu „inovativan“. Kako je istakla, jedna od najvažnijih mera protiv ilegalne migracije trebalo bi da bude stvaranje legalnih puteva za useljavanje.

U svim evropskim zemljama, naglasila je Gorači, postoji potreba za radnom snagom. U Nemačkoj ili u Italiji skoro da i nema domaćih radnika koji su spremni da „rade kao pomoćnici na poljima tokom žetve, da čiste ili da rade teške fizičke poslove na gradilištu“. A mnogi migranti, zaključuje je Monika Gorači, voljni su da preuzmu i rade upravo te poslove.

h/sti (afp, kna)