Pale: Sanacijom vodovodnih objekata smanjiti gubitke

Pale: Sanacijom vodovodnih objekata smanjiti gubitke

Na Palama je u toku sanacija vodovodnih objekata radi smanjenja gubitaka vode i kvalitetnijeg snabdijevanja građana, za šta sva sredstva obezbjeđuje preduzeće “Vodovod i kanalizacija”.

Direktor ovog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” na Palama Dejan Kojić rekao je Srni da će, prateći rekonstrukciju ulica na Palama, u narednom periodu biti mijenjane i zastarjele vodovodne cijevi na tim područjima.

On je dodao da već završavaju 400 metara distributivnog cjevovoda na Kalovitim brdima gdje je počela rekonstrukcija ulice.

“Uradili smo kilometar distributivnog cijevovoda na potezu Sumbulovac-Donje Brezovice, a dobili smo i dozirnu pumpu za hlorisanje u naselju Mokro”, naveo je Kojić.

On je istakao da će u naselju Gornji Pribanj biti postavljena nova pumpa koja ima pet puta jači kapacitet, čime će biti riješeno vodosnabdijevanje stanovnika ovog naselja.

Kojić je rekao da je planirano da bude urađeno 540 metara novog cjevovoda u naselju Luke čime bi kompletno naselje bilo spušteno sa zone visokog pritiska na niski i time bi se smanjili gubici.

“Stanovnici neće više morati imati reducirane ventile već će i bez njih imati uredno vodosnabdijevanje”, rekao je Kojić.

On je najavio uređenje i sanaciju gornjeg i donjeg rezervara u naselju Koran, kao i kanalizacija u naselju Krivodoli.

“Radićemo i kompletnu sanaciju rezervoar na izvoru Bistrica, a iduće sedmice krećemo i sa ograđivanjem prve vodozaštitne zone na rezervoarima Bistrica i Vlahovići, čime će biti spriječena sječa šume koja je ugrožavala dotok i kvalitet vode”, istakao je Kojić.

Kojić je istakao da je snabdijevanje potrošača uredno, te da Zavod za zaštitu zdravlja u Istočnom Novom Sarajevu dva puta sedmično vrši ispitivanje vode koja je hemijski i bakteriološki ispravna i vrhunskog kvaliteta.