Opština i preduzeće “Vodovod i kanalizacija” počinju radove na Brezovicama

Opština i preduzeće “Vodovod i kanalizacija” počinju radove na Brezovicama

Potpisivanjem ugovora sa ovdašnjim preduzećem „Vodovod i kanalizacija“, koje započinje izgradnju nove kaptaže, odnosno rezervoara, a zatim i sa Republičkim sekretarijatom za raseljena lica i migracije, opština Pale je obezbijedila ukupno 100.000 KM za početak realizacije projekta kvalitetnog vodosnabdijevanja naselja Brezovice.

Načelnik opštine Boško Jugović potvrdio je Srni da je za izvođenje radova u prvoj fazi realizacije projekta iz opštinskog budžeta izdvojeno 65.000, a da su sada, pošto je Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije odobrio zahtjev opštine Pale iz maja ove godine, sa republičkog nivoa obezbjeđena dodatna sredstva u iznosu od 35.000 maraka.

-Na osnovu ranije potpisanog ugovora, preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Pale već početkom naredne sedmice kreće sa radovima na terenu, za koje je opština Pale već rezervisala sredstva, dok će dodatnih 35.000 maraka od Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije biti operativna za petnaestak dana i iskorišćena u narednoj fazi realizacije projekta vodosnabdijevanja stotinak domaćinstava u naselju Brezovice, ali i kvalitetnijeg vodosnabdijevanja Sumbulovca i Rogoušića, uz eliminaciju restrikcija u isporuci vode za domaćinstva-rekao je Jugović. 

On je podsjetio da je nedostatak urednog vodosnabdijevanja Brezovica problem koji traje već tri decenije i da su bili bezuspješni svi dosadašnji pokušaji da se riješi, jer se u praksi potvrdilo da izdašnost postojećeg izvorišta ne može da obezbijedi dovoljne količine vode za sve potencijalne korisnike na ovom području.

-Od početka mog mandata na funkciji načelnika opštine Pale posvećen sam rješavanju ovog vitalnog problema za stanovnike Brezovica i poslije ozbiljnih i obimnih analiza došli smo do adekvatnog tehničkog rješenja i izradili glavni projekat kojom je definisano postavljanje pumpnih stanica i izgradnja novog rezervoara, što evo i započinjemo-rekao je Jugović.
Pojasnio je da je vrijednost cjelokupnog projekta procijenjena na 350 hiljada maraka, te da će biti realizovan u dvije faze, prvom koja podrazumijeva izgradnju rezervoara do kraja ove građevinske sezone, dok će u drugoj fazi, već na proljeće naredne godine, biti realizovani svi preostali radovi.

-Opština Pale obezbijedila je novac za izgradnju rezervoara, a u budžetu za narednu godinu biće predviđena sredstva koja su potrebna da se ovaj važan projekat realizuje u cjelosti, u čemu je najavljena i podrška viših nivoa vlasti. O tome sam razgovarao i sa direktorom Republičkog sekeratrijata za raseljena lica i migracije Markom Aćićem koji je najavio mogućnost dalje podrške projektima sa republičkog nivoa, ali i kroz programe resornog ministarstva za izbjegla i raseljena lica u Savjetu ministara BiH-zaključio je Jugović.

U opštini Pale su uvjereni da će realizacija novog projekta, koji prati do detalja razrađena tehnička dokumentacija, otkloniti sve nedostatke i stanovnicima Brezovica nakon dugogodišnjeg čekanja omogućiti potpuno uredno vodosnabdijevanje tokom cijele godine.