Ono što dospije na internet nikada ne bude izbrisano?

Ono što dospije na internet nikada ne bude izbrisano?

I pored toga što Twitter omogućava korisnicima da izbrišu poruke koje su poslali drugima, a koje primalac može da zadrži, izbrisane poruke nisu potpuno uklonjene budući da ih Twitter skladišti.

I pored obavještenja da je poruka izbrisana, Twitter ipak čuva sve poruke.

Korisnici ipak mogu da im pristupe preuzimanjem arhiviranih podataka svog profila, a dostupne su i poruke poslate izbrisanim ili suspendovanim profilima.

I pored toga što su poruke dostupne samo pošiljaocu i primaocu, sama činjenica da Twitter ne briše poruke, iako korisnike obavještava da to čini, nije baš pohvalna za samu kompaniju.

Iz Twittera saopštavaju da su upućeni u problem i da razmatraju situaciju, ali trenutno ne nude nikakve garancije da će se bilo šta promijeniti.

Korisnicima Twittera ovaj primer može da posluži kao dobar podjsetnik da ono što dospije na internet gotovo nikada u potpunosti ne bude izbrisano.