Ograđivanje zone neposredne zaštite izvorišta “Vrelo Vlahovići”

Ograđivanje zone neposredne zaštite izvorišta “Vrelo Vlahovići”

Područje zone neposredne zaštite obuhvata prostor oko vodozahvatnih objekata, kojom se vodozahvatni objekti štite od slučajnog ili namjernog zagađenja ili oštećenja. Pristup na područje zone neposredne zaštite dozvoljen je samo ovlaštenim osobama, što uključuje zaposlenike J.P. “Vodovod i kanalizacija” – Pale koji stalno ili povremeno rade na objektima unutar ove zone i nadležnim inspekcijskim organima u toku vršenja redovnih ili vanrednih kontrola ove zone, kao i drugim licima uz posebno odobrenje J.P. “Vodovod i kanalizacija” – Pale.