ODRŽAN SASTANAK SA OKRUŽNIM JAVNIM TUŽILAŠTVOM U ISTOČNOM SARAJEVU PO PITANJU ZLOUPOTREBE LICENCI U OBLASTI GRAĐEVINARSTVA

ODRŽAN SASTANAK SA OKRUŽNIM JAVNIM TUŽILAŠTVOM U ISTOČNOM SARAJEVU PO PITANJU ZLOUPOTREBE LICENCI U OBLASTI GRAĐEVINARSTVA

U ponedeljak 12. 6. 2023. godine u 12.00 časova odžao se sastanak predstavnika komorskog sistema Republike Srpske i Glavnog republičkog urbanističko – građevinskog i ekološkog inspektorata Republike Srpske sa tužiocima Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu. Cilj sastanka bio je da se predstavnici tužilaštva upoznaju sa problemima i sumnjama u krivična djela (falsifikovanje lažnih službenih dokumenata, utaja poreza i dr.) tokom projektovanja i izvođenja građevinskih radova, kako bi se poslovanje u ovoj oblasti uredilo i dovelo u legalne tokove.

Na sastanku je posebno naglašena zloupotreba licenci koje određeni broj fizičkih i pravnih lica vrše na način da samo formalno ovjeravaju Zakonom o prostornom uređenju propisanu dokumentaciju a da, u stvari, stvarno projektovanje i izvođenje vrše fizička i pravna lica koja za to nisu kvalifikovana. To fiktivno ovjeravanje i „pokrivanje“ se odvija bez bilo kakvih ugovora.

Ovakav vid poslovanja dovodi do:

– utaje poreza i ogromnih gubitaka u prihodima Republike Srpske i BiH jer se tokovi novca skoro u potpunosti odvijaju u suprotnosti sa svim zakonima o finansijskim transakcijama. Najveći problem i jeste u činjenici što se ti „honorari“ isplaćuju, uglavnom, nelegalno bez ugovora i prijava Poreskoj upravi i bez uplata bilo kakvih poreza i doprinosa;

– podstrekivanja rada na crno;

– uništavanja još ono malo preduzeća iz oblasti građevinarstva koja pokušavaju da posluju u skladu sa svim važećim zakonima jer ne mogu da se izbore sa nelojalnom konkurencijiom.

Zaključeno je da predstavnici Privredne komore Republike Srpske, u najskorije vrijeme, sa Poreskom upravom Republike Srpske, UIO BiH, Inspektratom i Tužilaštvom organizuju radionicu na kojoj će se utvrditi smjernice za sankcionicanje malverzacija u ovoj oblasti. Definisaće se načini uvida u ugovore o projektovanju i izvođenju, ali i načini uvida u finansijske transakcije između Investitora, Projektne organizacije, Nadzora, Izvođača i Komisija za tehnički prijem svake faze koji prilažu svoje licence.