Nastavak saradnje sa Arno Gujonom

Nastavak saradnje sa Arno Gujonom

U srijedu 31. avgusta u beogradu u prostorijama Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu održan je sastanak Mreže NVO Republike Srpske, predvođenim izvršnim direktorom, Batrićem Šekarom sa direktorom Uprave, Arno Gujonom i njegovim saradnicima.

Na sastanku su predstavnici Mreže obavijestili gospodina Gujona i saradnike o održanoj drugoj regionalnoj konferenciji Saradnja institucija, javnog i privatnog sektora i civilnog društva, te rezultatima iste, među kojima je i Prijedlog sporazuma o saradnji institucija i nvo u Republici Srpskoj. Tom prilikom je Batrić Šekara uručio Zahvalnicu Arno Gujonu za pomoć Srbima u Republici Srpskoj i regionu.

Izvršni direktor Mreže, Batrić Šekara je istakao značaj ovakvih događaja za unaprijeđenje saradnje institucija i nvo, te je u nastavku upoznao Arno Gujona sa planiranim i tekućim projektima Mreže, među kojima se svakako ističu projekti iz oblasti kao što su kultura, umrežavanje, podrška građanima i udruženjima kroz pisanje projekata, obuke, pružanje informacija, a gdinu Gujonu su uručeni i određeni elaborati iz navedenih oblasti, te je dogovoreno da isti budu zajednički razmotreni, nakon čega će biti napravljen plan realizacije istih.

Arno Gujon je informisao delegaciju Mreže NVO Republike Srpske o nastavku aktivnosti na otvaranju dopunskih škola za srpsku djecu u dijaspori i nabavku udžbenika za novu školsku godinu, te aktivnostima Uprave.

Prisutni su izrazili zadovoljstvo nastavkom saradnje iz prošle godine, kada je Arno Gujon otvorio prvu regionalnu konferenciju Saradnja institucija i nvo na Palama, kojom prilikom je održan panelski dio, izložba fotografija o radu udruženja SOlidarite Kosovo, te promocija Gujonove knjige “Svi moji putevi vode ka Srbiji”.