Napreduju radovi na izgradnji dječijeg igrališta i sportskih terena u naselju Obilićevo

Napreduju radovi na izgradnji dječijeg igrališta i sportskih terena u naselju Obilićevo

Na osnovu konkursa kod Unikredit fondacije iz Milana projekat izgradnje igrališta i sportskih terena u naselju Obilićevo na Palama, udruženja OSP iz Pala, je odabran od strane stručnog žirija u Milanu među tri u Republici Srpskoj koji su dobili podršku i među sedam u Bosni i Hercegovini.

Fotografija Recite slobodno - Niste sami.


Projektom je predviđena nabavka mobilijara i opreme, klupe, kante, sprave za djecu, table i obruči za koševe, oprema za odbojku, lopte, rasvjeta, video nadzor, uređenje i priprema zemljišta, priključak vode i sl.
Rukovodilac ovog projekta, Batrić Šekara, koji je i inicirao i napisao projekat je napravio sastanak sa direktorima lokalnih preduzeća i načelnikom opštine Pale, koji su svako iz svog domena pružili podršku kako bi ovaj dio Pala bio urbanizovan, a djeca, omladina i građani imali prijatan javni prostor koji će koristiti za sport, rekreaciju i slobodno vrijeme.

Fotografija Recite slobodno - Niste sami.

Fotografija Recite slobodno - Niste sami.


Važno je istaći da je postojala inicijativa građana u vidu peticije da se ovaj prostor uredi i privede namjeni, a što se putem ovog projekta i angažmanom nvo i lokalne zajednice realizuje.

Fotografija Recite slobodno - Niste sami.


Do sada je urađen značaj dio predviđenih poslova, odveženo je i iskopano više od 50 kamiona zemlje, odvežena su dva kamiona otpada i smeća, postavljena je rasvjeta, priključena voda, zavarene polomljene konstrukcije za koševe, ofarbane sportske sprave, postavljen skoro kompletan mobilijar, klupe, kante, table za koševe sa obručima, iskopana trasa za vodu i urađeni odvodni kanali, postavljena česma, nabavljena oprema za dječije igralište, video nadzor, uređena ulazna staza i teren za dječije igralište i sl.

Fotografija Recite slobodno - Niste sami.


Posebnu zahvalnost za razumijevanje i veliku podršku u realizaciji ovog značajnog projekta za građane dugujemo načelniku opštine Pale, Bošku Jugoviću, koji se nesebično angažovao da ovaj projekat uspije.
Bitno je pomenuti i podršku direktora: EDB Pale, Aca Stanišića i paljanskog vodovda, Dejana Kojića.

Fotografija Recite slobodno - Niste sami.

Već sada djeca i omladina, kao i građani koriste ove terene, rasvjeta je u funkciji, kao i javna česma, ali nažalost odmah na startu su se javili i problemi u smislu što neodgovorni pojedinci vandalizuju prostor, lome klupe, trgaju mrežice sa koševa, pokušavaju polomiti koševe i skinuti obruče, tako da apelujemo ovim putem kako na građane, tako i na nadležne da obrate veću pažnju na očuvanje javnih dobara i preduzmu adekvatne mjere kako bi ovi tereni i igralište bili dugotrajni na opštu korist. Uskoro će biti postavljen i video nadzor koji će nadamo se pomoći u očuvanju ovih terena, a nakon čega će se pristupiti postavljanju opreme za dječije igralište i odbojku koja je nabavljena.

Fotografija Recite slobodno - Niste sami.