Jesu li toplotni valovi budućnost Evrope?

Jesu li toplotni valovi budućnost Evrope?

https://www.facebook.com/studiowashington/videos/355935958686000/