JAVNI POZIV UDRUŽENJIMA I ORGANIZACIJAMA U OBLASTI OBRAZOVANJA, KULTURE I SPORTA ZA DOBIJANJE JEDNOKRATNE FINANSIJSKE POMOĆI

JAVNI POZIV UDRUŽENJIMA I ORGANIZACIJAMA U OBLASTI OBRAZOVANJA, KULTURE I SPORTA ZA DOBIJANJE JEDNOKRATNE FINANSIJSKE POMOĆI

Ovim javnim pozivom želim da podstaknem sve buduće predstavnike naroda, na svim nivoima vlasti, da se odreknu jedanog dijela svojih mjesečnih primanja u korist udruženja i organizacija iz oblasti kulture, sporta i obrazovanja, jer je opšte poznato da su ona isuviše visoka u odnosu na primanja običnog čovjeka i bilo bi korisno da se bar jedan dio tih sredstava usmjeri za opšte dobro svih građana.

JAVNI POZIV
UDRUŽENJIMA I ORGANIZACIJAMA U OBLASTI OBRAZOVANJA, KULTURE I SPORTA ZA DOBIJANJE JEDNOKRATNE FINANSIJSKE POMOĆI
Tačka I
U duhu dobrog privrednika i odgovornog domaćina kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Aco Stanišić, se obavezuje da će se u korist udruženja i organizacija koje se bave promocijom obrazovanja, kulture i sporta odreći svog poslaničkog dodatka u visini do jedne polovine, ukoliko dobije povjerenje građana i bude izabran za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, što bi za četvorogodišnji mandat iznosilo 60.000,00 KM, odnosno mjesečno 1.250,00 KM.
Na ovaj način Aco Stanišić želi da apeluje i na druge izabrane predstavnike naroda, na svim nivoima vlasti, da se odreknu jedanog dijela svojih mjesečnih primanja u korist pomenutih udruženja i organizacija, jer je opšte poznato da su ona isuviše visoka u odnosu na primanja običnog čovjeka i bilo bi korisno da bar jedan dio tih sredstava usmjere za opšte dobro svih građana.
Cilj ovog javnog poziva je pomoć navedenim udruženjima i organizacijama u njihovom radu i daljem napredovanju, odnosno da i ubuduće okupljaju sve veći broj članova, a posebno naših mladih sugrađana.
U zavisnosti od dosadašnjih rezultata i plana rada u budućnosti nastojaćemo da što veći broj aplikanata na ovaj javni poziv dobiju određena sredstva.
Tačka II
Opšti uslovi za dobijanje finansijske pomoći su:
1. Da su registrovani u skladu sa zakonskim propisima, prije objavljivanja ovog javnog poziva; 2. Da su registrovani u Poreskoj upravi Republike Srpske; 3. Da svoju djelatnost obavljaju na području opština: Istočno Novo Sarajevo, Istočni Stari Grad, Istočna Ilidža, Trnovo, Rogatica, Pale, Sokolac i Han Pijesak.
Tačka III
Ispunjenost uslova iz Tačke II dokazuje se: 1. Rješenjem o registraciji; 2. Potvrdom iz Poreske uprave Republike Srpske o registraciji i dodjeli JIB-a;
Tačka IV
Svako udruženje, organizacija koja uzme učešće na ovom javnom pozivu obavezna je dostaviti:
1. Kratku istoriju razvoja udruženja (navesti takođe dosadašnje uspjehe, nagrade, osvojena priznanja i sl.); 2. Broj članova udruženja; 3. Stručna i tehnička opremljenost za obavljanje predmetnih aktivnosti.
Pored navedenog poželjno je dostaviti i kratko motivaciono pismo.
Ispunjenost uslova iz Tačke IV dokazuje se pismenom izjavom lica ovlaštenog da predstavlja udruženje.
Tačka V
Ukupan iznos sredstava koji se dodjeljuju iznosi 60.000,00 KM na period od četiri godine.
Tačka VI
Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 22.09.2018. godine.
Tačka VII
Visina sredstava koju svaki od aplikanata treba da dobije i datum isplate biće objavljeni na zvaničnom sajtu: www.stanisic-pale.com i putem sredstava javnog informisanja sedam dana nakon zatvaranja javnog poziva.
Tačka VIII
Nakon objavljivanja rezultata javnog poziva pristupiće se potpisivanju ugovora sa udruženjima koja će dobiti jednokratnu finansijsku pomoć.
Tačka IX
Zahtjev za učešće na javnom pozivu, zajedno sa svim prilozima kojima se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova podnosi se u pismenoj formi na adresu sjedišta stranke Demokratskog narodnog saveza Opštinski odbor Pale, ulica Nikole Tesle broj 15, 71420 Pale, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za dobijanje sredstava za pomoć udruženjima koja djeluju u oblasti obrazovanja, kulture i sporta“.
Kontakt osoba: Boris Klačar 065/361-442 e-mail: info@stanisic-pale.com kla.boris@gmail.com Pale 07.09.2018. godine