Izlivanje kanalizacije sa Jahorine- opasnost za zagađenje vode u Palama i Sarajevu

Izlivanje kanalizacije sa Jahorine- opasnost za zagađenje vode u Palama i Sarajevu

Mještani Pala zabrinuti su nakon što su se na društvenim mrežama pojavile fotografije koje pokazuju da se kanalizacija sa područja Jahorine izliva direktno u rijeku Bistricu.

Prijavio svim nadležnim inspekcijama, obavijestio opštinu Pale i poslao većim medijima u Republici Srpskoj. Izlivanje kanalizacije sa Jahorine u vodozaštitnoj zoni rijeke Bistrice, iznad kaptaže i vodovoda Bistrica. Potencijalna opasnost od trovanja vodom dijela Pala i Sarajeva. Odabrati riječi za komentar ovoga je jako teško”, napisao je Vladimir Stanišić koji je objavio fotografije.

Problem kanalizacije, odnosno fekalnih kolektora u Palama je višegodišnji problem za koji nadležni još uvijek nemaju rješenje.

Da se sva kanalizacija i sa područja Pala uliva u rijeke priznao je na Skupštini Grada Istočno Sarajevo aktuelni direktor preduzeća JP “Vodovod i kanalizacija” AD Pale Dejan Kojić.

Spin info