Izgradnja pokreta lokalnih fondacija na Zapadnom Balkanu: Trag fondacija pretvara izazove u šanse

Izgradnja pokreta lokalnih fondacija na Zapadnom Balkanu: Trag fondacija pretvara izazove u šanse

Marija Mitrović, direktorica za filantropiju i partnerstva Trag fondacije, za Evropsku inicijativu za lokalne fondacije (u daljem tekstu: ECFI) opisuje ambiciozan program posvećen razvoju pokreta lokalnih fondacija na Zapadnom Balkanu, koji Trag sprovodi uz podršku fondacija C.S. Mott i Porticus od 2019. godine. U ovom članku, Marija opisuje kontekst i tok razvoja programa, ističući izazove i lekcije naučene kroz dosadašnji proces. Trag je razvio fleksibilan pristup koji, nakon istraživanja i konsultacija, nudi prilagođen program izgradnje kapaciteta i finansijsku pomoć odabranim inicijativnim grupama, vodeći ih kroz proces inkubacije i konsolidacije, sve do samostalnog djelovanja. Možda su najznačajniji uspjesi koje su ove grupe postigle, uprkos ograničenjima koje je donijela pandemija COVID-19, a o kojima ovaj tekst govori.

Pre skoro dvije godine, uz podršku Fondacije C.S. Mott, Trag fondacija je pokrenula Program za podršku izgradnji lokalnih fondacija u regionu Zapadnog Balkana. Nekima ovo može djelovati jednostavno – Zapadni Balkan jeste relativno mala teritorija u jugoistočnoj Evropi sa živopisnim pejzažima i toplim, vrijednim ljudima, snažnih uvjerenja. Međutim, ovo je takođe regija koja se sastoji od 6 država, u kojem se govore 3 različita jezika i koji ima potpuno različite nivoe građanskog aktivizma, razvoja zajednice i lokalne filantropije, od države do države. Regija je, takođe, dosta opterećena političkim, ekonomskim i socijalnim problemima, kompleksnom uzajamnom historijom i osiromašena odlivom mozgova. Na Zapadnom Balkanu je, do ovog programa, djelovalo samo 6 lokalnih fondacija u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Severnoj Makedoniji i sve su bile vrlo različite po svojoj prirodi, ciljevima i načinu rada. Iz tog razloga je, nakon početnog uzbuđenja zbog poduhvata koji je pred nama, uslijedio talas različitih pitanja – gdje početi? Koja su okruženja najpogodnija za razvoj lokalnih fondacija? Koga treba pridobiti i uključiti kako bi se priča zakotrljala u pravom smjeru?

Posle višemjesečnih putovanja, serije sastanaka, litara kafe i informativnih diskusija, odlučili smo da program prvo pokrenemo u Srbiji, kako bismo provjerili da li će naš pristup uroditi plodom na domaćem terenu. Program je pokrenut u decembru 2019. godine i fokus cijele kampanje je bio tome da se koncept lokalnih fondacija približi široj publici i da se što više ljudi motiviše na angažman. Trag fondacija postoji već duže od dve decenije i tokom prethodnih godina, podržala je više od 1.500 inicijativa u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori sa preko 14 miliona američkih dolara, zbog čega smo bili prilično sigurni da će program privući pažnju predstavnika civilnog sektora. Međutim, smisao programa je bio da izađemo iz zone komfora, dopremo i do ljudi iz drugih društvenih sfera i proširimo informaciju što dalje, kako bi obuhvatili sve ciljne grupe kojih smo se mogli sjetiti, posebno preduzetnike koji mogu otvoriti brojna vrata i transformirati ideje u akciju.

Kampanja je sprovedena uz pomoć partnerskih fondacija, postojećih lokalnih fondacija, naših grantija, poslovnih udruženja, medija, digitalnih i mejling kampanja kao i info-sesija održanih širom zemlje. Do roka za podnošenje aplikacija 15. marta, samo dan prije nego što je u Srbiji proglašeno vanredno stanje zbog izbijanja pandemije korona virusa, primili smo 28 prijava od neformalnih grupa koje dolaze iz 17 različitih zajednica u Srbiji.

U početku nas je cijela situacija zbunjivala – pitali smo se da li treba da sačekamo da se pandemija završi pa da posetimo svaku od 9 grupa koje su ušle u uži izbor ili je bolje da sve odmah prebacimo onlajn? Ubrzo je postalo očigledno da će cijela situacija potrajati mnogo duže od inicijalno pretpostavljenih mesec-dva i, nakon par nedelja intervjua, desetine pitanja, loših konekcija i “čuješ li me?” onlajn sastanaka, odlučili smo da 4 grupe – iz Pančeva, Niša, Šapca i Stare Pazove, postanu zvanični deo programa. Ovu odluku smo donijeli na osnovu sastava njihovih grupa, poznavanja zajednice, znanja i vještina, pristupa resursima i entuzijazma da se suoče sa svim izazovima koji im slijede i iz svakog od njih izađu kao pobednici.

Sam program je osmišljen tako da se sprovede u tri faze. Prva faza je faza inkubacije, u kojoj odabrane neformalne grupe dobijaju podršku od Trag fondacije i spoljnih saradnika kako bi izgradile svoj tim, stekle znanja i vještine potrebne da preuzmu ulogu donatora, fandrejzera i pokretača zajednice i ispune cilj da prikupe 15.000 eura od pojedinaca i preduzeća u njihovim zajednicama koje će Trag duplirati, stvarajući tako prvi budžet za finansijsku podršku lokalnim inicijativama u njihovom okruženju. Za ovu fazu, Trag je predodredio budžet od 3.000 eura za svaku grupu, ostavljajući im tako prostor da se uspostave i sprovedu svoje prve fandrejzing inicijative. Druga faza je faza konsolidacije, u kojoj neformalne grupe treba da evoluiraju u registrovane lokalne fondacije i rade na daljoj podršci lokalnim inicijativama, uporedno prikupljajući dodatna sredstva za programe donacija, uz nastavljenu finansijsku i edukativnu podršku Traga. Treća faza je zamišljena kao faza samostalnog rada, sa utemeljenim lokalnim fondacijama koje djeluju nezavisno, dok im Trag fondacija daje vjetar u leđa iz pozadine.

Naš zajednički rad je počeo radionicama o konceptu lokalnih fondacija, vježbama mapiranja i procjene potreba, dok su grupe osmišljavale svoje planove rada za narednih godinu dana. Sve izabrane grupe se razlikuju po veličini, sastavu, zajednicama u kojima djeluju, raspoloživim resursima i kapacitetima koje treba izgraditi, tako da su planovi podrške prilagođeni svakoj grupi pojedinačno, ali i kolektivno, kako bi se podstakao njihov osjećaj pripadnosti širem pokretu. Ovom procesu su mnogo pomogli naši prijatelji iz Rumunije – Alina Porumb kao ekspertska podrška programu i lokalne fondacije iz Temišvara, Sibinja, Ramniku Valče i Banatul Montana, koje su izdvojile vrijeme da podjele svoja iskustva i odgovore na brojna pitanja i dileme sa kojima su se naše grupe suočavale u procesu rasta i razvoja.

Tekst je originalno izašao na sljedećem linku:
https://www.communityfoundations.eu/community-foundations-in-europe/views-from-the-field.html

Kako to uvijek ide u životu, planovi su tu da se promjene, pa je tako i pandemija COVID-19 protesla sve aspekte naših ličnih i društvenih života i uticala na to da Trag fondacija i inicijativne grupe promjene svoj pristup više puta, kako bi se što efikasnije prilagodile promjenama koje su nadolazile. Jedna stvar je bila kristalno jasna – imajući u vidu da je civilno društvo u Srbiji veoma brzo reagovalo na negativne efekte pandemije, uvidjeli smo da je potreba za lokalnim fondacijama veća nego ikad. Ne samo da je zajednicama bio potreban neko ko će preuzeti vodeću ulogu, povezati sve ključne aktere i rješavati goruće probleme bez zaplitanja u dugačke i složene procedure, već je bio neophodan i neko ko će uspostaviti sistem za dalju navigaciju sličnih kriznih situacija, kako bi same zajednice postale otpornije u budućnosti.

Sa tim u vidu, Trag fondacija je promjenila pristup izgradnji kapaciteta budućih lokalnih fondacija, stavljajući veći naglasak na jačanje unutrašnjih kapaciteta inicijativnih grupa i izgradnju njihove liderske uloge u zajednici, istovremeno navigirajući njihove odluke o započinjanju kampanja prikupljanja sredstava, u smislu pogodnog trenutka, njihovih unutrašnjih kapaciteta, raspoloživih sredstava i tehnika prikupljanja koje su primjenjive u datom epidemiološkom kontekstu. Uz podršku Fondacije Mott, Trag je takođe promjenio način dodijele grantova, koji sada podrazumeva dupliranje svakih 3.000 eura koje inicijativne grupe prikupe u zajednici, uz dodatnih 1.000 eura fleksibilne podrške, koja bi pokrila administrativne i troškove ljudskih resursa, proisteklih iz uloge donatora već u toj inicijalnoj fazi razvoja. Ovo grupama omogućava da u jako kratkom roku počnu sa pružanjem podrške lokalnim inicijativama i predstavlja još jedan mehanizam, uspostavljen kako bi se ublažile negativne posljedice pandemije. Grupe sada imaju i više mogućnosti da prikupe sredstva, mobilišu ljude i pozicioniraju se kao buduća lokalna fondacija u svojoj zajednici. Ove promjene su zaista inspirisale inicijativne grupe da osmisle niz zanimljivih strategija za privlačenje donatora i to bez previše sastanaka uživo. Do ovog trenutka, inicijativne grupe iz Niša i Pančeva su već stigle do prvog cilja od 3.000 eura prikupljenih od lokalne zajednice. Mi im sada pomažemo da oblikuju pozive za dodijelu donacija i nestrpljivo čekamo da vidimo koje će lokalne inicijative biti prve podržane kroz ovaj program.

Kako budemo napredovali dalje, grupe iz Šapca i Stare Pazove će takođe intenzivirati svoje fandrejzing akivnosti, a mi ćemo nastaviti sa svojom neumornom podrškom, kako kroz podijelu znanja i vještina koje već postoje u Tragu, tako i kroz korišćenje resursa koji postoje u ECFI, lokalnim fondacijama u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Rumuniji i Mađarskoj. Uskoro će se grupama iz Srbije pridružiti i inicijativne grupe iz Bosne i Hercegovine, gdje je Trag nedavno zatvorio konkurs i primio 60 aplikacija iz cijele zemlje za ovaj program. Ukoliko ste zainteresovani da saznate više o programu i uspjesima inicijativnih grupa iz Srbije, pratite sadržaje na www.lokalnefondacije.rs.

Do tada, uživajte u videu u kom naše četiri grupe iz Srbije predstavljaju svoje ideje, a za više informacija pišite nam na lokalnefondacije@tragfondacija.org. Bilo bi nam drago da se povežemo i razmjenimo iskustva i ideje o daljem razvoju programa.