IFEX: Sloboda medija ključna u osiguranju demokratije

IFEX: Sloboda medija ključna u osiguranju demokratije

Potrebna je uzurpacija statusa koji novinari imaju u svijetu, poručuje direktorka IFEX-a.

foto: IFEX/ilustracije

Slobodni i fer izbori ključni su za demokratiju, a mediji imaju izuzetno važnu ulogu u nadgledanju tih procesa, kao i informisanju ljudi kako, gdje i kad da glasaju, naglasila je povodom Svjetskog dana slobode medija direktorka IFEX-a, Annie Game.

U komentaru koji je objavio IFEX, Game naglašava i da osim izbora, uloga medija je i da direktno podržavaju demokratiju kroz jačanje informisanog građanstva, propitivanje vlasti i osiguranje pristupa informacijama od javnog interesa.

“Globalna realnost je, međutim, da se – sa nekoliko izuzetaka – vlade kao i nevladini akteri sve više i više snažno miješaju u te uloge koje mediji mogu i moraju imati u demokratijama”, piše Game i objašnjava kako se to dešava u različitim formama poput stvaranja atmosfere straha gdje su novinari svjesni da je cijena otkrivanja korupcije i kriminala ta da su im ugroženi opstanak ili slobode.

Game poziva, ne na otpor takvom odnosu prema medijima, nego za uzurpaciju statusa koji novinari imaju u svijetu i poručuje da treba da “koristimo svoju strast, energiju i vještine i idemo dalje od otpora do aktivne promjene paradigme, da se miješamo u pokušaje upitanja u medije, da opstruišemo one koji pokušavaju da opstruišu medije, i konačno, da radimo na kreiranju prostora za slobodne medije koji će raditi svoj posao kako i treba da rade”.

Kampanja IFEX-a, globalne mreže organizacija koje promovišu slobodu izražavanja čiji je i Mediacentar Sarajevo član, ilustruje pokušaje kontrole i manipulacije medijima kao i nastojanja da se mediji potpuno ušutkaju. Naše demokratije i naše sposobnosti da održimo i odbranimo ljudska prava se potkopavaju tim napadima.

Izvor: IFEX