Gas Promet Pale postao prvi certificirani operater transportnog sistema u BiH

Gas Promet Pale postao prvi certificirani operater transportnog sistema u BiH

Zakonom o gasu Republike Srpske propisano je da sve firme koje se bave energetskom djelatnošću moraju imati adekvatnu dozvolu koju izdaje Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske iz Trebinja.

Također propisano je da prije izdavanja dozvole privredni subjekat mora bitri certificiran za određenu djelatnost, a na takvu certifikaciju trebala je dati pozitivno mišljenje i Energetska zajednica iz Beča.

“Razlog je činjenica što cjevovodni transport prirodnog gasa predstavlja tzv. ‘prirodni monopol’ zbog čega zakonodavstvo EU predviđa vrlo striktnu proceduru i jasne kriterije razdvajanja energetskih djelatnosti i nezavisnosti operatera transportnog sistema. Glavne odredbe zakonodavstva EU i Energetske zajednice, koje trebaju da omoguće ravnopravan pristup svih korisnika transportnom sistemu i unaprijede tržišnu konkurenciju, su prenijete u Zakon o gasu RS-a. Operatori transportnog sistema u EU i Energetskoj zajednici koji ispunjavaju odredbe Trećeg paketa imaju certifikat i dozvolu za obavljanje djelatnosti transporta i upravljanja transportnim sistemom”, saopćili su iz kompanije Gas Promet Pale.

Kako su rekli, krajem 2019. godine Gas Promet Pale je podnio zahtjev RERS-u Trebinje za certifikaciju i dobio pozitivno mišljenje o ispunjavanju uslova. O svom stavu Regulatorna komisija je zatražila mišljenje i Energetske zajednice iz Beča.

“Sekretarijat Energetske zajednice je nakon četveromjesečne provjere dostavio pozitivno mišljenje o Prijedlogu rješenja Regulatorne komisije o certifikaciji Gas Promet-a. Na osnovu takvog mišljenja Regulatorna komisija je 4. marta 2021.godine donijela Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti transporta i upravljanje transportnim sistemom društvu Gas Promet Pale sa rokom važenja 15 godina. Dobijanjem dozvole postali smo prvi i jedini certificirani i licencirani operater transportnog sistema u BiH pa i širem okruženju, što potvrđuje postojanost nediskriminacije i dostupnosti u korištenju transportnih kapaciteta u vlasništvu Gas Prometa pa samim tim i veće konkurencije i mogućnosti izbora korisnicima”, istakli su iz ove kompanije.