EU zabrinuta zbog napada na novinare u BiH

EU zabrinuta zbog napada na novinare u BiH

EU poziva agencije za provođenje zakona u BiH da istraže napade na novinare i osiguraju njihov slobodan rad.

Novinarima u Bosni i Hercegovini mora biti omogućeno da obavljaju svoj posao bez prijetnji. Prijetnje protiv novinara, bile one online ili ne, kao u najskorijem slučaju prijetnje smrću upućene novinaru u Banjoj Luci i ranije u Sarajevu, su istinski povod za brigu.

Evropska unija strogo osuđuje sve prijetnje protiv novinara i slobode medija, te apeluje na agencije za provođenje zakona u BiH da u potpunosti istraže takve slučajeve i osiguraju sigurne uslove za rad za sve novinare.

Javne debate zasnovane na činjenicama su od suštinske važnosti za bilo koje demokratsko društvo. Novinari obavljaju veoma važan zadatak u demokratskim društvima. Dok to čine, oni trebaju zaštitu vlasti. Bilo koja prijetnja ili napad na novinara je napad previše i mora se istražiti pravovremeno jer može uticati na cijelu profesiju i, posljedično, na cijelo društvo.

Kao dio procesa sačinjavanja mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU, EU će tražiti činjenice, uključujući kako se institucije Bosne i Hercegovine odnose sa govorom mržnje, napadima, prijetnjama i pozivanjima na nasilje, na i izvan interneta.

Sloboda izražavanja, sloboda medija i sigurnost novinara su prioriteti za Evropsku uniji i, kao dio političkih kriterija iz Kopenhagena, ključni aspekt procesa EU integracija zemalja Zapadnog Balkana, uključujući Bosnu i Hercegovinu. Pomno pratimo ova pitanja pri ocjenjivanju spremnosti BiH da se približi Evropskoj uniji. Očekujemo punu podršku onih koji obnašaju odgovorne pozicije u  ostvarivanju ovih političkih prioriteta.

EUD/EUSR