Etiopija posadila preko 350 miliona stabala u jednom danu kako bi spriječila ekološku katastrofu

Etiopija posadila preko 350 miliona stabala u jednom danu kako bi spriječila ekološku katastrofu

https://www.facebook.com/studiowashington/videos/2269486189832253/