CIN: Priručnik za istraživačko novinarstvo

CIN: Priručnik za istraživačko novinarstvo

Istraživačko novinarstvo otkriva činjenice koje su namjerno
skrivene od javnosti. Da bi ih otkrili, istraživački novinari moraju vladati znanjem i vještinama koje novinarima inače nisu prijeko potrebne. Moraju razumjeti i znati analizirati javne dokumente, pratiti tok novca i u gomili podataka pronaći one koji su važni za dokazivanje korupcije i kriminala.

Istraživačko novinarstvo se najčešće bavi kompleksnim temama koje zadiru u: privatne biznise, poslovne odnose velikih kompanija, bankarstvo, kupoprodaju nekretnina i druge imovine pa je posao istraživačkog novinara rijetko kada jednostavan i lagan. Međutim, to je jedini način da se napiše priča koja počiva na dokumentima i koja je svjedočenje o lošim ljudima i njihovim nedjelima, a na koju se oslanjaju i pravosudni organi koji takvo ponašanje mogu kazniti.

Povodom 13 godina postojanja CIN-a, novinari su pripremili vodič kroz istraživačko novinarstvo u kojem se nalazi dio njihovog iskustva na tom putu.

http://www.media.ba/bs/preporuka/publikacija/cin-prirucnik-za-istrazivacko-novinarstvo