Расписан конкурс за додјелу стипендија перспективним спортистима, спортистима са инвалидитетом и потенцијалним олимпијским кандидатима које се финасирају из буџета Републике Српске за 2023. годину

Расписан конкурс за додјелу стипендија перспективним спортистима, спортистима са инвалидитетом и потенцијалним олимпијским кандидатима које се финасирају из буџета Републике Српске за 2023. годину

На основу члана  125. Закона о спорту Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 79/20), чл. 8. и 9. Правилника о условима и критеријумима за финансирање реализације програма којима се остварује општи интерес у области спорта (”Службени гласник Републике Српске”, број 57/21), и члана 21в. Правилника о категоризацији спортова, спортиста и спортских стручњака и стручњака у спорту (”Службени гласник Републике Српске”, бр. 56/21, 69/21, 2/22), Министарство породице, омладине и спорта објављује:

Конкурс за додјелу стипендија перспективним спортистима, спортистима са инвалидитетом и потенцијалним олимпијским кандидатима које се финасирају из буџета Републике Српске за 2023. годину.
Конкурс је објављен данас, 12. јула 2023. године у дневном листу „Глас Српске“ као и на интернет страници Министарства породице, омладине и спорта (www.vladars.net  Министарство породице, омладине и спорта Конкурс за спортске стипендије за 2023. годину) гдје можете преузети потребан образац.
Право учешћа на конкурсу има спортиста који испуњава сљедеће услове:
а) да је држављанин Републике Српске;
б) да је рођен 2004., 2005., 2006., 2007., 2008., и 2009. године;
в) да је члан спортског удружења – клуба који је удружен у спортски савез Републике Српске;
г) да се у текућој години активно бави спортским активностима, те да је у претходним годинама остварио значајне резултате на међународним званичним такмичењима, балканским, европским и свјетским првенствима, такмичењима у Републици Српској и БиХ;
д) да активно и савјесно испуњава обавезе према клубу, репрезентацији Републике Српске и другим репрезентативним селекцијама по избору спортског савеза Републике Српске;
ђ) да редовно похађа школу или факултет и да се залаже на свом стручном образовању.
Поред наведених информација везано за пријаву и све остале  информације наведене су  у Конкурсу.
Овај конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања.
https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/Documents/%D0%88%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%202023.%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83_299979163.pdf