Нове прилике за нове идеје

Нове прилике за нове идеје

Београдска краудфандинг конвенција

Нове прилике за нове идеје

Приступ капиталу, пре свега почетном, често представља велики изазов, а групно финансирање у неким случајевима може да буде могућност да се на алтернативан начин обезбеде неопходна средства за покретање идеја, пројеката, послова

У Србији је за годину дана прикупљено више од 700.000 евра кроз групно финансирање на бази награда (rewards-based crowdfunding). На основу искуства земаља у окружењу, процењује се да вредност овог тржишта у Србији има велики потенцијал и да би могла да достигне више милиона евра.

https://www.pressreader.com/serbia/nin/20181004/281565176703241?fbclid=IwAR2QkDWyAhtZBxDKeItlywwgm9uCDQu6HGSut3_Q3vQeSlaBsHJeJBUAOh8

https://www.crowdfunding.rs/?fbclid=IwAR2oZGCXh35e8ebWLY6QnOafQv5Qb8xkwb4R-JbCq5aGDoN0xJ_ysf7TKAE